“Продължаваме промяната“ официално става партия с учредително събрание в Пловдив на 15 април в зала „България“ в Конгресния център на Международен панаир.

Очаква се председателите на партията да са двама – Кирил Петков и Асен Василев, както бе анонсирано още миналата година. Учредителната декларация на формацията вече е приета и официално публикувана. На предстоящото учредително събрание трябва да присъстват поне 500 души, които да приемат устав и ръководство на партията. Желаещите да станат членове и учредители трябва да попълнят декларация за индивидуално членство.

Публикуваме пълния текст

За България настъпи моментът, в който промяната трябва да продължи. Времето на безобразията, беззаконието, кражбите и корупцията ни лишават от справедлив и достоен начин на живот. България е обгърната от несправедливост, срещу която е необходимо да се изправим и преборим, за да постигнем общата мечта, да направим България държавата, с която да се гордеем. Целим да продължим промяната чрез въвеждане на пълна прозрачност в управлението на държавните средства във всички сектори и на най-добри практики за борба с корупцията, която е пропила държавните структури и представлява основна пречка за подобряване живота на българите. Ще се борим да разгърнем потенциала на българската икономика чрез правилно и справедливо разходване на публичните средства, чрез привличане на инвестиции с висока добавена стойност, чрез подкрепа за научно-изследователска дейност и иновации в сътрудничество с бизнеса. За да постигнем промяната в България, е необходима справедлива, независима и работеща съдебна система. Постигането на работеща икономика, борба с корупцията и правилното разходване на бюджетните разходи, неминуемо ще доведе до намаляване на социалните неравенства и ще подобри живота на цялото общество и ще спомогне за по-бърз растеж. Затова сред основните ни приоритети ще бъде приобщаването на всички уязвими групи в образованието и пазара на труда. Ние, учредителите на политическа партия „Продължаваме Промяната“, осъзнавайки цялата отговорност, която поемаме, утвърждаваме настоящата декларация и ще се водим от следните принципи и цели:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Върховенство на закона Равенство на всички български граждани пред закона; Политически плурализъм и независима съдебна власт; Зачитане на основните права на човека; Възстановяване свободата на словото; Връщане на доверието на гражданите в институциите;

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Нулева толерантност към корупцията; Премахване на ненужните лицензи, регистрации и разрешителни. Създаване на администрация без гишета; Овластяване на независими, компетентни и честни хора в управлението на страната; Спиране течовете на публични средства; Развиване на българската икономика към иновации, технологии, продукти и услуги на бъдещето, създаващи по-добре платени работни места; Осигуряване на достоен живот на българските пенсионери и уязвимите социални групи, за да няма българи под линията на бедност; Изграждане на качествено образование, за да могат всички деца да завършват училище без нужда от частни уроци; Инвестиране в масовия спорт и изкуствата като неразделна част от развитието на ценности у децата и младежите; Създаване на работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна профилактика, приветливи болници и справедливо заплащане на лекари, сестри, санитари; Изграждане на по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната. Преустройване на българската енергетика, за да е независима от чужди енергоизточници. Постигане на баланс между конкурентна икономика и зелената сделка. Възстановяване на българското земеделие за производство на качествени и конкурентни български храни на световния и вътрешния пазар. Запазване на българската природа, извор на здраве и основа за развитието на природосъобразен туризъм. Поощряване създаването на съвременна българска култура, която черпи от нашите корени и съвременно битие, за да разказва нашата история на целия свят през 21-ви век. Отстояване на националния ни интерес в Европейския съюз и НАТО и провеждането на последователна и принципна външна политика.

За постигането на целите си политическа партия „Продължаваме Промяната“ ще използва всички демократични средства и методи.

Вярваме, че можем да променим България чрез създаването на благоприятна среда за развитието на бизнеса, подобряването на образованието, здравеопазването, инфраструктурата и грижата за възрастните хора и уязвимите групи в нашето общество.

Сигурни сме, че моделът на нулева толерантност към корупцията ще доведе до преустановяването на незаконните и неморални практики, прилагани в държавната администрация, което да създаде възможност на малкия и средния бизнес да се развива спокойно и да увеличи потенциала на страната за привличане на високотехнологични инвестиции.

Убедени сме, че при справедливо разпределение на средствата, които ще постъпят в държавната хазна вследствие на икономическия растеж, прилагането на тези политики ще доведе до широк социален просперитет и създаване на възможности за по-добър живот в България.

Обединени сме в един отбор, който притежава необходимите морални ценности и качества за постигане на желания резултат за всички българи.

Искаме да живеем в красива, зелена и спокойна България.

Настоящата учредителна декларация е приета от инициативен комитет на 08.04.2022 г., в съответствие със Закона за политическите партии.

Инициативният комитет за учредяването на политическа партия „Продължаваме Промяната“ открива подписка за набиране на членове-учредители и свиква учредителното събрание на политическа партия „Продължаваме Промяната“ на 15.04.2022 г. (петнадесети април две хиляди двадесет и втора година) от 17:00 часа в зала „България“ в Конгресния център на Международен панаир Пловдив, намиращ се на бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ № 37, град Пловдив, България. До откриването на събранието всеки гражданин с избирателни права може да се присъедини към подписката като подпише декларация за индивидуално членство, утвърдена по образец от инициативния комитет.

Още вътрешнополитически новини – четете тук

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук