Със 104 гласа „за“, 81 „против“ и 3-ма въздържали се парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

С проектозакона се изменят много данъчни закони, сред които и Законът за местни данъци и такси, Законът за ДДС, Законът за счетоводството и други.

„Сега предвиждаме текст, който да спре избягването на деклариране на ДДС. Със Закона за местните данъци и такси даваме възможност на общинската администрация, чрез ревизионни действия и експертни оценки, да определи справедлива данъчна оценка на имоти на предприятия. Всички знаем, че това е една от големите врати, чрез счетоводното законодателство и врътки в него да се определя ниска данъчна стойност на сгради, собственост на фирми като по този начин те плащат не само по-нисък данък „сгради“ но и такса „смет“, заяви пред журналисти депутатът и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Менда Стоянова.

Общинската администрация вече ще може да извършва ревизии чрез вещи лица и да определя истинската стойност на активите, когато има нарушение на счетоводното законодателство, добави още тя.

Стоянова коментира и възражението, отправено от БСП, че законите се приемат в пакет.

„Няма нищо лошо в това. Това възражение го чуваме всяка година, че през един данъчен закон се променят и други данъчни закони.Добре е те да се приемат в пакет по едно и също време и да се обсъждат едновременно, защото често текстове в един закон трябва да намерят отражение във втори или трети закон. Много често те твърдят, че това не дава възможност достатъчно да се обсъждат текстовете. Не виждам такава драма сега, защото този пакет от данъчни закони беше приет от бюджетната комисия на 9 октомври, а днес сме 6 ноември и досега те бяха обсъждани“, коментира депутатът.

Според нея тези закони регламентират намаляване на административната тежест и затваряне на пробойни в данъчните закони за избягване на данъчното облагане, което според нея опозицията трябва да подкрепи.

Законът за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на европейски директиви. С текстовете се въвежда специфична данъчна регулация за неутрализиране на случаите на хибридни несъответствия.

В законопроекта е направено предложение и за улесняване при ползване на данъчните облекчения на лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане се правят изменения в Закона за местните данъци и такси.

Текстовете предвиждат при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация за облагане с данък. В тези случаи в общината ще има информация за придобитото имущество, като органите по приходите ще могат да определят данъка и да упражняват контрол.

Предвижда се при наличие на основания за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабо населените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, да уведомяват общината, като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата.

С проекта се изменя и Закона за ДДС. Текстовете уреждат случаите, в които физически лица и едноличните търговци, трябва да се облагат с патентен данък.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!