бизнес

През септември стопанската конюнктура в страната се влошава за втори пореден месец в резултат на понижение на позитивните нагласи в повечето наблюдавани сектори – промишленост, строителство и търговия на дребно, докато в сферата на услугите има известна стабилизация спрямо предходния месец. Мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените. Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата се понижава през септември с 2,4 пункта спрямо август, когато отбеляза спад с 2,3 пункта.

По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта и началото на лятото, когато индексът успя да се възстанови от рекордните дъна през март и април 2020 г. (по време на първия пандемичен локдаун).

Въпреки новото отслабване на стопанската конюнктура през септември, съответният показател все още остава малко над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява през септември с 0,9 пункта след спад с 1,5 пункта през август, като последната анкета на НСИ отчита по-резервирани оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 51,3$, 24,9% и 24,0% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността, 15,6% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

През септември 2021 г. показателят „бизнес климат в строителството“ спад със 7,3 пункта след повишение с 0,7 пункта през август, като влошаването е в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира и негативни мнения относно получените нови строителни поръчки през последния месец, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и цените на материалите.

По отношение на продажните цени нараства делът на строителни предприемачи, които очакват те да се повишат през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 2,6 пункта след спад с 5,7 през предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Последната анкета на НСИ регистрира и по-песимистични мнения както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца

Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната икономическа среда, като през септември се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. Следват недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Нараства делът на търговците на дребно, които отчитат увеличаване на цените през текущия месец, като 23,4% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца

Относно продажните цени търговците на дребно предвиждат леко повишение, въпреки че по-голямата част от тях очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ пък запазва приблизително нивото си от август, когато се понижи с 3,7 пункта. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения, като очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса.

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата отчита известни очаквания за повишение през следващите три месеца.

Трябва да се има предвид, че влошаването на стопанската конюнктура в нашата страна през септември е в момент, когато продължава да има политическа криза, изразена в предстоящи поредни предсрочни парламентарни избори. Влошаването е факт и в началото на нова вълна на коронавирусната пандемия и идва на фона на растяща инфлация не само у нас, но и в глобален план, дължащата се в най-голяма степен на силен ръст на енергийните цени (електричество, природен газ и суров петрол) и на недостиг на суровини и материали за производството.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!