Русе

4 безработни са се конкурирали за едно място в област Русе през януари. Това сочат данните на регионалната служба по заетостта. За страната средно за едно място се борят 8 души. Цифрите показват, че в Русе или няма сериозен интерес към трудовата борса или просто по-малко хора са безработни.

Според Русенската стопанска камара данните за ниската безработица в областта не се реални, тъй като в тях не се отчитат младите хора до 29 години, които нито учат, нито работят. Ако техният брой бъде включен в статистиката, ще има голяма разлика в официалните данни.

Русе изостава по БВП в сравнение с останалите области в страната

Според данни на Института за пазарна икономика брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе нараства, но с чувствително по-нисък темп, и областта все повече изостава от средните стойности за страната.

Докато преди две десетилетия той е бил около 12–13% по-нисък от средния, през 2018 г. достига 11,8 хил. лв. при 15,6 хил. лв. в страната и разликата вече е 25%. При размера на заплатите ситуацията е почти идентична и през 2018 г. средната брутна заплата в областта достига 11,2 хил. лв. годишно при 13,8 хил. лв. в страната.

За трета поредна година доходите на домакинствата в областта са под средните за страната и ръстът им през 2019 г. също е по-нисък.

Икономическата активност в област Русе се повишава бавно, но стабилно през последните години, придружена с ръст на заетостта и намаляване на безработицата. През 2019 г. коефициентът на икономическа активност е 72,7% при 74,3% в страната.

Делът на висшистите достига 31% (при 28% в страната). Предизвикателство пред местния пазар на труда остава застаряването на населението.

Скок на чуждестранните инвестиции в района

Инвестиционната активност в област Русе се приближава до средната за страната през 2018 г. Броят на предприятията нараства и достига 54 на 1000 души от населението (при 59 на 1000 души в страната).

За първи път от пет години се наблюдава и скок на преките чуждестранни инвестиции и те достигат 1964 евро/човек (при 3560 евро/човек в страната). Произведената продукция нараства по-бавно от средния темп за страната и остава под средните стойности.

Към 15 юни 2020 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта е 1558 лв./човек (при 1976 лв./човек в страната). В рамките на областта най-много европейски средства усвоява община Бяла.

Промишленост

Община Русе има силно изразен индустриален профил и добре развита промишленост. През 2016 г. предприятията от преработващата промишленост в Община Русе представляват 86.7% от тези за Областта.

С ключово значение за Община Русе са металургията, машиностроенето и металообработването.

Основните изделия, произвеждани в сектора, са речни и речно-морски кораби, хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и детайли, стоманени тръби и съединения.

Химическата промишленост също е добре развита. Градът има утвърдени позиции в производството на моторни и индустриални масла, лакове и компоненти за производството им, фолирани пластмасови изделия, изделия от разпенен латекс и изолационни материали.

Определящи за икономическото развитие на Общината и региона е текстилната индустрия. Фирмите в Русе осигуряват продукция за пазари в Германия, Франция, Италия и Средния Изток. Сред водещите компании са Ричмарт ЕООД, Аристон-С ООД, БТБ България АД, Делта Текстил България ЕООД, Данини Фешън ЕООД, Маркам Фешън ЕООД.

Инфраструктура

Инфраструктурното развитие на област Русе се категоризира като добро. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта е по-висока от средната за страната.

Проблем остава качеството на пътищата – едва 11,5% от пътната настилка е в добро състояние (при 41,4% в страната).

В момента продължава по график реконструкцията на пътя Русе – Кубрат. През септември миналата година стартира рехабилитацията на близо 47 км от второкласния път с пари по ОП „Региони в растеж“.

Обезлюдяването остава проблем

Населението на Русе продължава да намалява едновременно заради ниския естествен прираст и заради изселването от областта.

През 2019 г. коефициентът на естествен прираст намалява до –10,2‰ (при –6,7‰ в страната), а на механичен прираст – до –4,1‰.

Отношението на населението на над 65 години към това на 0–14 години достига 186% (при 150% в страната).

 

Община Русе тази година е със съществено по-висок бюджет

Проектът за Бюджет 2021 показва, че за настоящата година той е съществено увеличен. От 135 на 160 млн. нараства рамката на проекта 2020/2021, а от 78 на 94 млн. се увеличават средствата от държавата за делегирани от нея дейности.

Предвидено е средствата от местни дейности да се увеличат от 45,5 на 50,8 млн. лева. При капиталовия бюджет ръстът е от 11,8 на 15,5 млн.лева.

Като основни приоритети за 2021 година от общината определят обновяване на  общинските предприятия, подобряване сигурността на гражданите и подкрепа на русенската култура. От градската управа обещават разширяване на социалната дейност и подкрепа на хора в затруднено положение. Приоритет остава и инфраструктурата.

Русе ще се превърне и в един от първите градове у нас, където ще бъдат премахнати старите, негодни за употреба автомобили, от паркингите и улиците. Десетки коли в момента стоят изоставени и заемат паркоместа.

Русе беше и една от първите общини у нас, които сериозно затегнаха контрола върху горенето на боклук.

Въпреки опитите на общината обаче Русе остава сред градовете с най-мръсен въздух у нас. Това остава основен проблем пред местната власт заедно с обезлюдяването и застаряването на населението.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук