Нено Димов
на снимката: бившият министър на околната среда и водите Нено Димов

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на Национален парк „Пирин“.

Върховните магистрати дават задължителни указания по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Трите закона регулират плановете за управление на защитените територии и изискват извършване на екологична оценка.

Административно дело беше образувано по жалба на Сдружение „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България”, гр. София, Сдружение „Асоциация на парковете в България”, както и на няколко физически лица.

То е срещу решение на министъра на околната среда и водите, да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023 г.

Оспореното решение е издадено в нарушение на административно-производствени правила и на императивни материалноправни разпоредби.

Съдът изпраща преписка на министъра за издаване на ново решение при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Тричленният състав смята, че Планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения .

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!