Съдебни инспектори, източник Lex.bg

Близо две години след края на мандата им и при предстоящо отпадане на кариерните и финансовите бонуси, членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са поискали съветът да се произнесе по молбите им да се върнат в съдебната система на по-висока позиция, научи „Лекс“.

Заявленията им са от пролетта на 2020 г. и сега след многократно обявените намерения на правосъдния министър Надежда Йорданова за отпадане на бонусите (в петък официално беше публикуван и законопроект, виж тук) са настояли за разглеждането им.

Особеното в тях е моментът, от който инспекторите искат да бъдат освободени от ИВСС – не с изтичането на мандата им, а от избора на нов състав на инспектората. Т.е. те хем искат да продължат да получават заплати като инспектори (над 10 000 лв. за главния инспектор и по над 9000 лв. за инспекторите) за един неопределен период, който вече се проточва почти две години след края на мандата им, хем да се възползват от кариерен бонус и да се върнат в системата на по-висока длъжност.

ИВСС се състои от 11 души. Главен инспектор е Теодора Точкова, членовете са 10 – петима са съдии, а петима прокурори и следователи.

Петгодишният мандат на Точкова изтече на 9 април 2020 г. По информация на „Лекс“, четири дни по-късно (на 13 април 2020 г.) Точкова е подала молба до ВСС да бъде възстановена като съдия във Върховния административен съд (ВАС), т.е. на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора. През 2015 г. Точкова беше председател на Административен съд-Хасково.

В молбата си до ВСС тя пише следното: „Предвид факта, че към настоящия момент не е проведен избор за нов главен инспектор на ИВСС и с оглед реализирането на един от основните принципи на функциониране на администрацията – непрекъсваемостта в нейната дейност, на свое заседание, проведено на 12 март 2020 г., ИВСС взе решение главният инспектор и инспекторите да продължат да изпълняват функционалните си задължения в ИВСС до встъпването в длъжност на избраните от парламента нов главен инспектор и инспектори“. Точкова се позовава на Решение №13 по к.д. №12/2010 г., както и на няколко решения на ВАС. Освен това тя моли заявлението ѝ да бъде разгледано след освобождаването ѝ като главен инспектор.

Всъщност в цитираното в заявлението ѝ решение на КС изрично се посочва, че за правния режим на мандата „същностното е едно единствено – предоставени, по установен ред от Конституцията или основан на нея закон, правомощия за определен срок“. Най-общо трайното тълкуване на КС е, че установените в Конституцията мандати (особено в хипотезата на недопустим втори мандат, както е за ИВСС) не могат да бъдат удължавани нито изрично, нито мълчаливо с продължаване на фактическото изпълнение на функциите (анализ на практиката на КС и на проблема с мълчаливото продължаване на мандата на ИВСС от конституционния съдия Красимир Влахов виж тук). Проблемът с неизбирането на нов ИВСС стана повод и съдът инцидентно да констатира, че актовете на настоящия състав са незаконни (виж тук).

Също през март 2020 г. молби да бъдат възстановени на длъжност са подали Игнат Георгиев и Любомир Крумов. Георгиев, който беше шеф на АдмС-Перник, също е поискал кариерен бонус – да бъде „повишен“ във ВАС.

Крумов е единственият, пожелал да се върне на старата си работа – като съдия в Софийския окръжен съд.

По информация на „Лекс“ Мария Нейкова, Любка Кабзималска и Александър Мумджиев също са поискали ВСС да ги възстанови на по-високи длъжности. Нейкова беше прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, Кабзималска – в СРП, а Мумджиев – следовател в отдела към СГП.

Останалите петима инспектори няма как да се възползват от кариерен бонус. Трима от съдиите – Лидия Стоянова, Теодора Нинова и Юрий Кръстев, вече са навършили 65 години и няма да се върнат в съдебната система. Генади Георгиев пък преди избора му в ИВСС беше прокурор във Върховната административна прокуратура, а Стефка Мулячка – следовател в Националната следствена служба.

Всички те обаче биха могли да се възползват от финансовия бонус по чл. 225, ал. 4 от Закона за съдебната власт, който гласи: „При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване“. За да стане това обаче те трябва да бъдат освободени от ИВСС.

През последните дни някои инспектори са се обърнали към ВСС с настояване да разгледа молбите им от 2020 г. Главният съдебен инспектор Теодора Точкова не е сред тях. В отговор на запитване на „Лекс“ от ИВСС заявиха, че тя не е подала оставка, а за останалите си колеги нямала информация, защото оставката е личен акт.

Дали желанията на инспекторите за кариерен бонус ще бъдат удовлетворени зависи изцяло от съответната колегия на ВСС.

В чл. 50, ал. 1 от ЗСВ се казва следното: „При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора“.

Ал. 2 на същата разпоредба гласи: „В случаите, в които молбата за възстановяване на длъжност по ал. 1 не бъде уважена, съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение в срока по ал. 1, с което главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора“.

Същевременно кадровици съзират проблем по повод искането на инспекторите да бъдат възстановени на по-високи позиции от момента на встъпването на новия състав на ИВСС. Опасенията са, че от една страна може да има взето решение на съответната колегия за възстановяването на магистрата на по-висока длъжност, а от друга – докато те официално встъпят, законът вече да е променен и кариерните бонуси да отпаднат. Т.е. към момента на възстановяването на инспектора на новата му по-висока магистратска длъжност, подобен акт няма да има законова опора.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук