Саудитско-италианският “ Консорциум Аркад“ печели обществената поръчка за изграждането на разширението на газопровода „Турски поток“ през България. Това съобщи на сайта си държавното дружество „Булгартрансгаз“.

Предложението на Обединение „Консорциум Аркад“ включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 /двеста и петдесет/ календарни дни, така и при изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 /шестстотин и петнадесет/ календарни дни, се посочва в съобщението.

Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са Аркад Ей Би Би С.п.А. – Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни – Саудитска Арабия.

Иначе общо три обединения са подали оферти за участие в процедурата – ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от „ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“.

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на възложителя от документацията участие в обществената поръчка, както и съответствието с критериите за подбор, до оценка на офертите и отваряне на ценови предложения са били допуснати: ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“.

Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от Методиката за комплексна оценка, зададени от „Булгартрансгаз“ ЕАД, като избраният консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

ABB неотдавна вложи своите проекти в петролната и газова индустрия в съвместно предприятие, преимуществено притежавано от саудитската компания Arkad Engineering & Construction – участник в българския проект.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!