Съюзът на съдиите излезе със становище, в което твърди, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не е изпълнила задължението си да отстоява независимостта на съдебната власт. Съдиите твърдят, че с позицията си по казуса с Джок Полфрийман Съдийската колегия на ВСС се е включила в безпрецедентния натиск над съдебния състав, постановил предсрочното освобождаване на осъдения за убийство австралиец.

Позицията на Съюза на съдиите идва само ден, след като Съдийската колегия изрази безпокойство от ескалиращото обществено напрежение след освобождаването на Полфрийман и заявиха, че са съпричастни към болката и страданията на близките, като споделят тяхното усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта.

ДЕБАТИ.БГ публикува пълната позиция на Съюза на съдиите:

Дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че съгласно чл.16, ал.1 от ЗСВ (текстът на закона може да бъде намерен и на интернет страницата на ВСС) Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт, осигурява и отстоява независимостта й, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното осъществяване.С публикуваната на 24.09.2019г. „Позиция на Съдийската колегия на ВСС”във връзка с постъпил „сигнал”от една политическа партия и изказвания на представители на други политически партии, академичната общност, граждани и медийни публикации, Вие не само че не изпълнявате това си основно задължение, но се присъединявате към безпрецедентен политически и обществен натиск върху конкретен съдебен състав и съдебната власт като цяло, който безцеремонно експлоатира по различни причини и с различни цели,трагедията на едно българско семейство. По този начин Вие рушите основни устои на правовата държава-върховенството на закона и независимостта на съдебната власт. Напомняме Ви, че решението по всяко дело се постановява въз основа на закона и събраните по съответния процесуален ред доказателства. В тази връзка недопустимо е точно членовете на Висшия съдебен съвет, предвид горепосочената разпоредба на ЗСВ, да „споделят усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта” относно конкретен съдебен акт, изразено от граждани, групи отграждани или политически партии.Редът за оспорване и отмяна на съдебни актове е точно и ясно посочен в закона.Обсъждането и обоснованата критика на съдебни актове са не само допустими, но и желани в едно демократично общество. От друга страна личните нападки и заплахи към съдията или съдебния

състав, постановил съответния съдебен акт, включително и за физическа саморазправа, са абсолютно недопустими. Именно в такива случаи съдията трябва да получи безапелационна и твърда подкрепа от призваната по закон да стори това институция-Висшия съдебен съвет, тъй като само по този начин се утвърждава върховенството на закона и независимостта на съда. В този смисъл и дух са и приетите от самите Вас Стандарти за независимостта на съдебната власт (решение на СК на ВСС по протокол No31от 23.10.2018г.). Вместо това българският съдия получава от Вас ясен и категоричен знак, че ако не постановява решенията си в унисон с общественото мнение и желанията на политически партии и конкретни техни лидери, ще бъде обругаван, охулван, физически преследван и малтретиран, а единствената реакция на СК на ВСС ще бъде съдействие за дисциплинарното му преследване. Гореописаните Ви действия са в разрез с всички общоприети в световен мащаб основни принципи на една демократична правова държава с установено върховенство на закона и разделение на властите, като в същото време представляват и грубо неизпълнение на служебните Ви задължения.Считаме, че ако изпълнението на тези служебни задължения е непосилно за Вас, разпоредбата на чл.27, ал.1 ЗСВ вр.чл.130, ал.8, т.1 от КРБ дава възможност за достоен изход.

ЗА УС НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

СЪДИЯ КРАСИМИР МАЗГАЛОВ

СЪДИЯ ЕМИЛ ДЕЧЕВ

СЪДИЯ ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ

СЪДИЯ ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА

СЪДИЯ ВЕРОНИКА БОЗОВА

СЪДИЯ ПЕТКО ПЕТКОВ

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!