От 1 юли Словения поема шестмесечното председателство на Европейския съюз. Сред представените приоритети са устойчивост, възстановяване и стратегическа автономия на ЕС.

Страната ще се стреми да улесни възстановяването на ЕС и да засили неговата устойчивост, да повдигне дебат върху бъдещето на Европа, да укрепи върховенството на закона и европейските ценности и да увеличи сигурността и стабилността в европейското съседство, пише на сайта на словенското председателство.

Настоящата мащабна спешна здравна ситуация поради пандемията COVID-19 засяга всички държави-членки, които не са в състояние да реагират по подходящ начин самостоятелно, и следователно изисква колективен отговор на ниво ЕС. Ето защо Словения подчертава засилването на устойчивостта на Европейския съюз като един от основните си приоритети.

За да засили ролята на ЕС и да го оборудва с подходящите инструменти за защита на здравето на европейските граждани, словенското председателство ще се съсредоточи по-специално върху изграждането на Европейски здравен съюз. Искаме да укрепим стратегическата автономия на ЕС и да подобрим капацитета му за осигуряване на наличност на лекарствени продукти и медицински изделия и да улесним тяхното изследване, разработване и производство. Подкрепяме амбициозното предложение за създаване на Орган за готовност и реагиране при извънредни ситуации в здравеопазването (HERA).

Словения възнамерява да насърчи дебат относно поуките от пандемията във всички области от дейността на ЕС, за да може в бъдеще той да гарантира, че има готовност да се справи с различни предизвикателства.

Пандемията COVID-19, по време на която животът и работата се преместиха онлайн, увеличи нашата уязвимост към кибератаки. Ето защо ще насочим усилията си към укрепване на европейската кибер устойчивост. Трябва да се направи повече, за да бъдем по-добре подготвени и да можем да реагираме координирано на потенциални мащабни кибератаки.

В същото време трябва да бъде осигурено трайно възстановяване във всички сектори на икономиката и обществения живот. За да се смекчат социално-икономическите последици от пандемията COVID-19, един от приоритетите на словенското председателство ще бъде ефективното прилагане на инструмента на ЕС от следващото поколение и Механизма за възстановяване и устойчивост, с цел улесняване приемането на националните планове за възстановяване възможно най-скоро. Желанието на Словения е държавите да се възползват максимално от прилагането на тези два инструмента за ускоряване на зеления и цифров преход, който ще създаде работни места, ще засили устойчивостта на нашите общества и ще осигури здравословна околна среда.

Решенията на ЕС да постигне климатичен неутралитет до 2050 г. и да намали до 2030 г. емисиите на парникови газове с поне 55% в сравнение с нивата от 1990 г. дават насоки за словенското председателство, което ще се стреми към транспонирането на поставените цели в обвързващо европейско законодателство. Конференцията COP26 в Глазгоу ще предостави допълнителна възможност за ЕС да покаже решимостта си и да убеди останалия свят, че трябва да предприемем действия сега.

Цифровата трансформация беше една от целите на ЕС още преди пандемията, която само допълнително ускори този процес. Цифровите технологии станаха от съществено значение за работа, правенето на бизнес, ученето, социализацията и достъпа до всичко – от здравни услуги до култура. Тъй като приложимото законодателство вече не отговаря на настоящите предизвикателства, трябва да се постигне напредък в областта на цифровите услуги и пазарите, за да може ЕС да установи нови стандарти при използването на цифрови платформи.

Словения ще се стреми към цифров суверенитет на Европа и етично използване и развитие на изкуствения интелект, който се възприела като една от ключовите технологии на бъдещето.

Конференция за бъдещето на Европа

С оглед многобройните предизвикателства, пред които е изправен ЕС през последните години, сега, повече от всякога, има нужда от цялостен дебат за нашето общо бъдеще. Конференцията за бъдещето на Европа официално започна на 9 май 2021 г. и се очаква да приключи през пролетта на 2022 г. Нейната цел е да осигури форум за европейски дебат за това как трябва да изглежда ЕС в бъдеще, за да отговори на очакванията на своите граждани.

На ниво ЕС дискусиите ще се провеждат под формата на пленарни срещи и граждански форуми и чрез цифрова платформа, достъпна за всички. На този процес ще бъде отделено специално внимание и по време на словенското председателство, като ще се работи в тясно сътрудничество с трите основни институции на ЕС и ще се гарантира, че Съветът на ЕС и държавите-членки имат подходяща роля в него. В този контекст в Словения ще се проведат дискусии и за аспектите на живота в Европа, както днес, така и в бъдеще.

Съюз на европейския начин на живот, върховенството на закона и равни критерии за всички

Член 2 от Договора за Европейския съюз предвижда, че Европейският съюз се основава на общи ценности, които са в основата на нашите общества и нашата обща идентичност. Словения ще съсредоточи усилията си върху укрепването на върховенството на закона като една от общоевропейските ценности.

Въз основа на годишния доклад на Европейската комисия, словенското председателство на Съвета на ЕС ще води диалог относно ситуацията във връзка с върховенството на закона в Европейския съюз и в отделните държави-членки. Целта е да се популяризира култура на върховенство на закона в целия ЕС и чрез приобщаващ дебат да се даде възможност на държавите-членки да се учат от опита на другите. В същото време ще може да се покаже как върховенството на закона може да бъде допълнително укрепено при пълно зачитане на националните конституционни системи и традиции.

Словения също ще обърне внимание на необходимостта от противодействие на отрицателните демографски тенденции в ЕС.

Надежден и сигурен ЕС, способен да гарантира сигурност и стабилност в съседството си

Словенското председателство, подкрепяйки работата на върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност, ще предприеме всички необходими стъпки за укрепване на трансатлантическите отношения. Тясното сътрудничество със САЩ и НАТО, основано на общи принципи, ценности и интереси, е най-добрата гаранция за укрепване на позицията на ЕС в международната общност и за улесняване на преследването на общи интереси от страните членки.

По време на словенското председателство ще бъде отделено специално внимание на страните от Западните Балкани, тяхното бъдеще в Европа и надеждното продължаване на процеса на разширяване на ЕС. Словения ще се стреми към икономическо възстановяване на държавите от региона. С цел осигуряване на устойчиво развитие ще се работи с тях, за да се превърне зеленият и цифров преход в реалност и да се подобри свързаността в региона и с Европейския съюз.

Словения ще съсредоточи усилията си върху подобряване на устойчивостта на региона, включително неговата кибер устойчивост. Водещият принцип ще бъде изграждане на положително бъдеще за младите хора. За тази цел през есента Словения ще бъде домакин на срещата на върха ЕС — Западни Балкани.

По време на своето председателство Словения ще постави също в центъра на усилията си укрепването на сигурността на ЕС. В този контекст шенгенският режим е от първостепенно значение. Председателството ще се съсредоточи върху изграждането на по-силно и по-стабилно Шенгенско пространство, което е подготвено за бъдещите предизвикателства, както и върху пълноценното му функциониране.

С цел ефективно управление на миграционния натиск Словения ще се стреми да постигне напредък в преговорите по Новия пакт за миграцията и убежището и да засили ролята на Европейския съюз във външното измерение на миграцията.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук