Граждански организации от инициативата „Обединена София срещу презастрояването“ протестират пред Столичната община.

Те настояват за реален ангажимент от местната администрация по темата за прекомерното строителство в столицата и разширяване на възможностите за оспорване на градоустройствените планове.

Днешното заседание на СОС предвижда гласуване на нов устройствен план на кв. „Люлин“ – център и предложение за приватизация на общински терени в кв. „Люлин“ и в кв. „Надежда“, които в момента се ползват като паркинги, решение ще има за използването на междублоковите пространства в кв. „Хиподрума“.

Протестът се организира в социалните мрежи.

ДЕБАТИ.БГ публикува исканията им, записани в съобщението им във Фейсбук без редакторска намеса:

ВСИЧКИ ПОТЪРПЕВШИ, СЪПРИЧАСТНИ И ПРОТЕСТИРАЩИ

ЗАЕДНО ДА ЗАЯВИМ ПРЕД СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЩИТЕ НИ ИСКАНИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО В СОФИЯ, СТРОИТЕЛСТВОТО В ПАРКОВЕТЕ И МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА МЕСТАТА ЗА ВИСОКИ СГРАДИ !!!

1. До края на мандата на настоящия Столичен общински съвет да НЕ се приемат подробни устройствени планове, предвиждащи мащабно застрояване или за големи територии! Считаме, че този състав на Столичен общински съвет ИЗЧЕРПА ДОВЕРИЕТО НИ и своята ЛЕГИТИМНОСТ и трябва такива важни решения да се взимат от НОВ състав с ясен мандат и подкрепа от обществото.
2. При приемането на „Визия за София“ и последващите изменения в Общия устройствен план на Столична община да НЕ се отнема, а да се разшири зелената система на града, като се върнат предвидени за застрояване терени в парковете на града. Да не се допуска застрояване в парковете. Да се запазят междублоковите пространства като зелени площи. Да се гарантират терените, отреждани за училища, детски градини, здравни заведения, паркинги и др. от подробни устройствени планове в общия устройствен план на София. Да не се допускат много високи сгради, пръснати из столицата.
3. Да се изменят процедурите по приемане на устройствени планове в София. Резултатите от обществените обсъждания да НЕ са ПРОФОРМА, както до сега, а да водят до реален ангажимент от администрацията и съобразяване с постъпилите предложения и възражения.
4. От Народното събрание да се приемат СПЕШНИ ПРОМЕНИ в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) и подзаконовите нормативни актове, предвиждащи:
– По-големи отстояния между сградите без значение дали са изцяло или частично жилищни;
– Да се разшири кръгът на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА при изработването на подробни устройствени планове, визи за проектиране и разрешения за строеж, и да включват задължително и съседните имоти с право на обжалване на незаконосъобразни актове;
– Всички нереализирани подробни устройствени планове, надвишаващи максималните нива за плътност и интензивност на застрояване, да се преработят и съобразят с действащите ограничения;
– Да се ограничат възможностите за еднолично поставяне на огради в озеленени площи и в жилищните комплекси.
5. Да се извърши пълна проверка , а не ПРОФОРМА, на законността на извършената реституция, продажби и замени на имоти в парковете и урбанизираните територии на София.
6. Преработка на приетите подробни устройствени планове, които допускат презастрояване в жилищните квартали или строителство в междублокови пространства и паркове.

Ще настояваме за ИЗПЪЛНЕНИЕ на тези искания от местната и парламентарната власт и ще държим ВСИЧКИ институциите отговорни за тяхното изпълнение !!!

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!