Депутатите продължават обсъждането на изцяло новия Закон за социалните услуги.

Задно с приетите в края на миналата година Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ, настоящият законопроект цели да завърши стартиралата дълбока реформа в социалната сфера.

С предвидените промени се въвежда планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта, която ще се приема от Министерския съвет.

Определят се още доставчиците на социални услуги, като от сегашните отпада държавата и се регламентира възможността за публично-частното партньорство.

Въвежда се възможност за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет на услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, както и финансиране от физически и юридически лица.

За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.

Създават се регламенти също и за заместващата грижа, за управлението на случай и отговорността на доставчика на услугата, координацията, както и съдействието от други органи и лица. Регламентира се и лицензионен режим за всички частни доставчици на социални услуги.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!