Туризмът е основен фактор за развитие на община Банско. В последните години градът се превърна в ски курорт от световно значение.

Банско ски

 

Другият ски център на територията на общината е Добринище.

Развитие на туризма

Природните дадености на община Банско са благоприятни за развитието на различни видове туризъм.

Банско

Климатът и планинските склонове са фактори, които позволяват развитието както на зимните спортове, така и на планинския туризъм и еко туризма, като водещ е ски туризмът.

Общината разполага и с туристически ресурси в областта на балнеологията в Добринище, както и с културно-исторически ресурси в Банско и Добринище и в някои от селата в общината.

Банско се намира на около два часа път с автомобил от летищата в София и в Пловдив, както и сравнително близо до границите с Македония, Гърция и Сърбия – съответно на 80, 115 и 151 км. Това благоприятства както международния туризъм, така и вътрешния поток на туристи от големите градове.

Достъпността до Банско се очаква да се улесни с пускането в експлоатация на автомагистрала „Струма”, преминаваща през област Благоевград.

Постепенното се засилва и летния туризъм. Това се потвърждава и от повечето отворени места за настаняване през летните месеци в последните години.

През 2014 г. 61% от икономиката на общината е била в рамките на дейностите хотелиерство и ресторантьорство и спорт, култура и развлечения.

Това показват данни от последния доклад на Института за пазарна икономика, който обхваща периода 2009-2015 година.

Банско

Около 47% от заетите в нефинансовите предприятия също са попадали в тези дейности, което на практика показва огромното значение на туризма за общината.

Промишленост

Близо 1/4 или 24% от икономиката на община Банско се пада на промишлеността, като тук заетите са 18% от всички заети в нефинансовите предприятия. Промишлеността на практика изцяло е фокусирана в електрониката и мебелното производство.

Мебелното производство е изключително важно за общината, тъй като е традиционен отрасъл и на практика единственият промишлен сектор в общината, който е разнообразен откъм компании и специализации, създава заетост за над 400 работника и се реализира на чужди пазари.

Промишлеността е важен приоритет за общината, тъй като създава целогодишна заетост и е алтернатива на пълната зависимост от туризма.

Банско

Електрониката е концентрирана в Завод за телефонна апаратура, който е най-големият работодател в рамките на индустрията в общината.

Мебелното производство е представено от повече на брой фирми, които са различни по големина и специализирани в различни сфери – било то мебели за хола и кухнята, столарство или детски играчки.

Огромната част от предприятията в община Банско са микропредприятия, тоест с до 9 заети.

След 2008 г. се наблюдава постоянен ръст на броя на предприятията в общината, който обаче е изцяло за сметка именно на микропредприятията, които през 2014 г. вече достигат 94% от общия брой., отчитат от Института за пазарна икономика.

В същото време броят на предприятията с над 10 заети се запазва сравнително постоянен в периода 2009-2014 г. През 2014 г. в община Банско е имало 67 малки предприятия (с между 10 и 49 заети) и 11 по-големи предприятия с над 50 заети.

Земеделие

Земеделието в община Банско се нарежда сред важните сектори за местната икономика. Животновъдството има водеща роля. От земеделието основните култури са зеленчуците (картофи) и трайните насаждения (ябълки, круши, сливи). Зърнени култури, които се отглеждат в общината, са предимно пшеница и ръж.

Инвестиции

Около 1/5 от чуждите инвестиции с натрупване в област Благоевград са насочени към община Банско., сочи още докладът на ИПИ към 2015-та година.

Степента на усвояване на европейски средства е значително по-добра от средната за страната. Голяма част от спечелените и успешно реализирани европейски проекти в общината всъщност имат отношение към повишаването на конкурентоспособността на нейната икономика.

Според изчисления на ИПИ, през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. община Банско се нарежда сред 10-те общини, в които общинската администрация е успяла да усвои най-много европейски средства от оперативните програми на ЕС в съотношение с местното население.

Демография

И за община Банско  са в сила негативните демографски тенденции като увеличаваща се средна възраст и отрицателен естествен прираст, но цялостната картина е сравнително благоприятна. През последните години спад на населението се наблюдава единствено в селата.

Банско

Загубата на работни места е концентрирана основно в два сектора – строителството и преработващата промишленост.

Данните от Агенцията по заетостта потвърждават, че постепенно обстановката в Банско се нормализира – през последните месеци безработицата намалява. През м.май регистрираните безработни бяха 1250 човека или 18,6%, през м.юни 17,1%, а през м. юли падна на 14,8%, съобщи за ДЕБАТИ.БГ кметът на общината Иван Кадев.

Цялото интервю с Иван Кадев четете по-късно на сайта ДЕБАТИ.БГ.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!