Янчо Янев е основател и изпълнителен директор на Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП). Той е начело на бизнес сдружението на 2 пъти. Първият период е от 1991 до 1997 г, а след това – през 2002 г.

Успя ли да се подобри бизнес средата в Хасково през последните години?

За съжаление Хасково е сред най-слабо развитите области на Южна България, отчасти поради силната конкуренция на близките Пловдив и Стара Загора. Липсата на предприятия, произвеждащи продукт с висока добавена стойност, води до това Хасково да е в дъното на списъка с областите по доходи. Това от своя страна генерира миграция на квалифициран персонал в области с по-високи доходи.

Въпреки подобренията както на пазара на труда, така и в заплатите и доходите на домакинствата, като цяло през последните години областта ни остава встрани от общите процеси на макроикономически подем.

Обяснение за това положение може да се търси в ниските нива на инвестиции, по-слабата подготовка на работната сила и липсата на голям брой силни местни предприятия. Трябва да отбележим, че през тази година една от чуждестранните инвестиции – Варрок лайтънинг системс, напуска производството си в Димитровград.

Кои са факторите, които оказват влияние за износа?

Хасково е област със силно контрастно стопанство. Представени сме от предприятия в леката промишленост, тежкото машиностроене, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост.

Руското ембарго влияе негативно върху износа на производители на млечни продукти, винари и месопреработватели.

Повишаването на работната заплата в Китай, на навлата за превоз на контейнери, както и времето за доставка карат европейските производители и консуматори да търсят гъвкавост във веригите си за доставки и подизпълнители. Това прави страни като България, Румъния и Молдова предпочитани не само заради логистичните разходи, а и заради облекченията при митническо-данъчен режим.

Как се отрази пандемията?

Пандемията се отрази негативно на по-голямата част от икономиката. Спад в потреблението, спад в поръчките и производителността. Има и бизнеси, при които няма спад като например търговията с лекарства, производството и търговията на някои храни.

Най-голяма отражение има в сферата на туризма, ресторантьорството и заведенията за обществено хранене. Пандемията също така преразпредели някои бизнеси. Потребителското поведение се промени. Компаниите започнаха да търсят решения за автоматизиране на процесите си. За съжаление имаше компании, които преустановиха дейност, много хора останаха без работа.

Бяхте ли подпомогнати от държавата и как?

Държавата не подпомага неправителствени организации каквато е и Хасковската търговско-промишлена палата. Помощта за бизнеса, за тези които получиха по мярката 60/40, бе закъсняла. Липсата на яснота и постоянство води до несигурност в бизнеса, а това до привличане нови на инвестиции. Бизнесът работи въпреки държавата, а не с помощта на държавата.

Какви са най-честите проблеми, с които се сблъскват работодателите в района?

Липсата на работна ръка е сред най-значимите проблеми. Той произтича от 2 направления – образование и външна политика.

В продължение на десетилетие (заради делегираните бюджети) образователната ни система произвежда кадри от които бизнеса няма нужда. Те трябва да бъдат обучени, което губи време и средства на работодателите.

Като част от Европейския съюз вносът на работна ръка от трети страни е силно ограничен. Затова допринасят и родните синдикални организации, които не намират начин за обучение на заварчици, шлосери и готвачи, но поставят квота от 10% назначения на служители от трети страни.

Повишаващите се цени на енергийните ресурси са изключително сериозен проблем. Родните производители губят конкурентно предимство пред производители от Близък и Далечен Изток и Северна Африка, региони, които не са засегнати от рестрикциите за въглероден отпечатък и „Зелена сделка“.

Следващ проблем, който очаквам да се случи в близко бъдеще, е липсата на  оборотни средства в някои компании.

В кои сектори има най-сериозен недостиг на работна ръка?

Недостиг от работна рака има в секторите: машиностроене, шивашка промишленост, обществено хранене и др.

Липса на работна ръка има във всички браншове. И тук отново се връщаме на образованието. Ето един пример от област Хасково. Първите три сегмента в стопанството на област Хасково са търговия, строителство и производство, съставляващи над 50 % от приходите. В нашата област обаче професия строител, кофражист, дограмаджия или „гипсокартонджия“ не се изучава. Всеки един от нас ежедневно се сблъсква с необходимостта да пазарува. И тук отново нямаме професионална насоченост в образованието – професия Касиер-Аранжор или Касиер-Продавач липсва. Така е  и с професиите лозаро-градинар, овощар, земеделски производител.

Има ли интерес от страна на чуждестранни инвеститори и в какви сектори?

Има запитвания към Хасковска Търговско-Промишлена Палата от държави от Близкия изток за изграждане на различни предприятия. Възможностите в момента се проучват. Потенциалът на Хасково от страна на инвеститорите е оценен изключително позитивно.

Успява ли бизнесът да кандидатства по европейски проекти и с какви трудности се сблъсква?

Да, бизнесът успява да кандидатства. Към настоящия момент няма покани за проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ .Предстои да има покани за проектни предложения по:

  1. Енергийно ефективни технологии в МСП – март 2022;
  2. Технологична модернизация в МСП . юни 2022;
  3. Придобиване на соларни панели с батерии – юни 2022 г.

Фирмите могат да кандидатстват по насърчителни мерки за работодатели към Агенция по заетостта, но трудностите са с намирането на хора за работа.

Към настоящия момент има финансиране за преработватели по: Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони е активна до 25.02.2022 г.

Кои са най-важните проекти, които предстоят в региона и как той може да стане по-привлекателен?

Всеки един проект е важен за региона, това означава нови работни места. Както споменах ХТПП работи по реализирането на инвестиционни проекти с чужди партньори, но е рано да ги коментирам.

Кои са най-големите предимства на региона?

Хасково се намира в близост до границите с Турция и Гърция, което определя и ключовото му географско положение. Най-голямата митница на Европа (ГКПП Капитан Андреево) се намира в нашата област. Общината е транспортен кръстопът между Европа, Близкия и Средния изток, което е добра предпоставка за международен търговски и културен обмен. Той би се подобрил значително, ако се реализира проекта за изграждане на Паневропейски коридор номер 9, свързващ Русе с Комотини и Александропули, през Маказа. Както и изграждане на Жп връзка Подкова – Комотини.

В региона е развито производството на качествени вина. На територията на област Хасково работят около 10 винарни. Региона е наситен с природни и исторически забележителности и има потенциал за развитие на различни форми на туризъм. Също така до гр. Хасково са Минералните бани с лечебна минерална вода.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук