Висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) предлага да се върнат старите по-високи минимални адвокатски хонорари, които бяха отменени през май от Върховния административен съд (ВАС), пишат от lex.bg. По отделни видове дела – като тези за оспорване на бащинство, за мерки за неотклонение, по Кодекса за социално осигуряване, по такива, по които наказанието достига 5 или 10 години затвор обаче иска не просто възстановяване на старите възнаграждения, а значително увеличение.

Това става ясно от огласения от съвета за обществено обсъждане проект за промени в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (пълния му текст виж тук).

Приемането им стана наложително след като ВАС отмени голямото увеличение на хонорарите от 2014 г. и така от 15 май 2020 г., възнагражденията на адвокатите по много дела буквално се върнаха с години назад. Причината върховният съд да обяви, че промените в наредбата, направени преди 6 години от ВАдС, са незаконни беше, че при приемането им съветът нито е публикувал проекта за тях, нито е провел обществено обсъждане по него (повече за решението на съда и ефекта от него можете да прочетете тук).

Обещанието на ВАдС беше, че проектът за промени в наредбата ще е готов още в края на май, но изчаква изследване за начина на формиране на адвокатските възнаграждения, което беше възложено на екип, ръководен от доц. Иван Стойнев. То беше обсъдено от съвета преди две седмици, но огласените днес изменения не стъпват на анализа на доц. Стойнев, тъй като той предлага концептуално нов начин за определяне на хонорарите и се реши, че трябва да бъде подложен на широко обсъждане в адвокатурата.

В мотивите към проекта за промени в наредбата се заявява, че решението на ВАС е създало „редица трудности пред адвокатурата, тъй като с отмяната на наредбата бяха възстановени размерите на възнагражденията от 2009 г., но те не отговарят на развитието на обществено-икономическите отношения на страната към 2020 г.“.

„Ето защо с настоящия проект на наредба се предлага промяна на разпоредбите, които касаят сумите, възстановени вследствие решението на административния съд в редакцията си от 2009 г., така че заложените минимуми да отговарят на икономическите условия в страната и да бъдат адекватни на минималната граница, под която не следва да бъде заплащан адвокатския труд. Проектът предлага актуализиране на някои от минималните възнаграждения, дължими за адвокатски услуги в съответствие с естеството и характера им, остойностен към 2020 г. При определянето им е съобразена минималната работна заплата в страната, която към 2020 г. е 610 лв. След решението на административния съд бяха възстановени суми, заложени в изменението на наредбата от 2009 г., когато минималната работна заплата е 240 лв.“, пише още ВАдС.

В мотивите се напомня, че средната заплата в България за март 2020 г. е 1321 лв. „Предложените минимални възнаграждения държат сметка за необходимостта всеки български гражданин да има достъп до защита на своите права и законни интереси, но същевременно съобразява нуждата от достойно и справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, на които следва да отговаря адвокатът“, твърдят още авторите на измененията. Като от огласения проект става ясно, че е изготвен от работна група, в която влизат адвокатите Атанас Стоянов, Стефан Ботев и Веселка Коева.

Повече за проекта четете тук.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!