Данаил Кирилов
На снимката: министърът на правосъдието Данаил Кирилов

Правосъдният министър Данаил Кирилов организира дебат за промени в Закона за съдебната власт и НПК, свързани с възможността за разследване и отстраняване от длъжност на тримата най-висши магистрати – председателя на ВКС, на ВАС и главния прокурор.

В заседанието, председателствано от Кирилов, участваха заместник-министър Евгени Стоянов и заместник-министър Десислава Ахладова.

Проектът за промени в НПК касае особените правила в случаите, при които има извършено умишлено престъпление от общ характер от тримата висши магистрати.

Промените предвиждат ВСС да разрешава разследванията срещу председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, като това трябва да стане с квалифицирано мнозинство от 17 гласа.

Правосъдният министър ще предлага на ВСС временно да отстранява от длъжност някои от „тримата големи” в съдебната система.

То трябва да бъде придружено от подробни писмени мотиви и да се разгледа не по-късно от седем дни от постъпването му.

Предложеният за отстраняване от длъжност ще може да се защити по време на изслушване от ВСС.

Срокът на временното отстраняване не може да бъде по-дълъг от посочения общ срок за продължителност на разследването в НПК.

Разследването на висшите магистрати ще се извършва от прокурор от Специализираната прокуратура и Софийската градска прокуратура, според това на кой съд е подсъдно делото.

Съдът в открито заседание, в състав от трима съдии, определени на принципа на случайния избор, ще се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението в едномесечен срок от постъпване на делото, с определение, което е окончателно.

В състава на съда не могат да участват младши съдии, предвижда още проектът.

На първа инстанция дела от такъв тип ще се разглеждат от трима съдии и от пет съдии в случаите, когато престъплението предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.

На втора инстанция делото също трябва да се гледа от петима магистрати. Като в съставите не могат да участват младши съдии.

Обсъждането на проекта на министър Данаил Кирилов продължава, като в него участват представители на ВСС, магистрати и експерти.

Кирилов посочи в началото на дебата, че промените в закона са част от изпълнението на мерките от Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК спрямо България.

По думите му с приемането на проектозакона ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на обективно и безпристрастно провеждане на разследване срещу „тримата големи“.

Във всички случаи на отлагане делото се насрочва за разглеждане не по-късно от 30 дни.

Припомняме, че още в началото на своя мандат правосъдният министър Данаил Кирилов каза, че основен приоритет за него ще е създаването на нов механизъм за предсрочно прекратяване на мандата на „тримата големи“ в съдебната власт – главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС).

По думите му това искала Европейската комисия, за да прекрати мониторинга върху България. Няколко седмици по-късно обаче Кирилов каза, че не ставало дума за прекратяване на мандатите им, а за временното им отстраняване, ако бъдат привлечени като обвиняеми.

В докладите на ЕК по мониторинга за правосъдието обаче, които са общественодостъпни, не пише нищо подобно.

Действията на правосъдното министерство са в опит да бъде убедена ЕК, че България вече не трябва да е под мониторингов контрол.

В предходния доклад беше записано, че един от основните проблеми на българското наказателно правосъдие е „липсата на ефективни механизми за разследване на действащ главен прокурор“.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!