„Обединени патриоти” предлагат нов законопроект срещу неправителствените организации , с които на практика ще бъде убито активното гражданско общество у нас. НПО-та и другите граждански организации са основата на модерната демокрация. Те раждат различни мнения и са гласът на гражданите. Никъде в демократична Европа неправителствените организации не са подложени на такъв натиск. Изключение правят Русия и Унгария. А предложението на „Обединени патриоти” идва само няколко дни, след като Съдът на ЕС в Люксембург осъди Унгария за рестриктивния закон за прозрачността, който налага регистрация на неправителствени организации, получаващи финансиране от донори в чужбина. Подобен на предложения от „патриотите” законопроект има и в Русия.

Очевидно малкият коалиционен партньор у нас се опитва да вкара България в коловоза на недемократичните общества и подобни законодателни инициативи няма как да не са съгласувани с по-големия партньор в коалицията – ГЕРБ.

Интересно е дали България ще се нареди зад Путин и Орбан, или ще остане сред модерните европейски демокрации.

„Демократична България“ ще сезира ЕС

„Демократична България” ще сезира европейските институции, ако бъдат приети предложените от „Обединени патриоти” промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В новия законопроект се предлага да бъдат ограничени правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество, в който членуват 14 активни организации, избрани в прозрачна и състезателна процедура.

Това са:

 • Българският център за нестопанско право
 • Българският дарителски форум
 • „Работилница за граждански инициативи“
 • „Светът на Мария“
 • „Български фонд за жените“
 • Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“
 • Фондация „Заедно в час“
 • Сдружение „Български червен кръст“
 • Българският Хелзинкски комитет
 • „За нашите деца“
 • „Асоциация на парковете в България“
 • „Българска асоциация за алтернативен туризъм“
 • Асоциация „Родители“
 • „Карин дом“.

С предложенията на „патриотите” се цели да бъде ограничена функцията на Съвета по формиране на политики и мерки за гражданския сектор, премахва се водещата роля на органа при изработването на Стратегията за развитие на гражданското общество, както и предвиденото администриране на публично финансиране за гражданските организации, се казва в декларацията.

Директна атака срещу независимия граждански сектор

„Демократична България” реагира срещу предложения законопроект. Според тях това е поредната директна атака срещу независимия граждански сектор в България и по специално срещу организациите, работещи в обществена полза.

В декларацията на „Демократична България” пише, че авторите на проекта са заложили и де факто ограничаване на финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори.

Това би се случило, ако Законът бъде приет, тъй като в него фигурира ново задължение за организациите, получаващи такова финансиране, да се отчитат пред Министерството на финансите за всяко дарение над 1000 лева.

Предвижда се също създаването на специален регистър за финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори, като се дават правомощия на министъра на финансите за назначаване на финансови инспекции, които да се извършват от Агенцията за държавна финансова инспекция.

В декларацията на „Демократична България” пише:

Конституционното гарантиране на свободата на събранията, свободата на сдружаването и плурализма на гражданското общество е базисно условие за съществуването на демократичната правова държава. Последните няколко години обаче тези основни свободи целенасочено се ограничават за определени граждански организации, които независимо и обективно се опитват да отразяват случващото се в страната – проблемите на политическата корупция, която не се разследва ефективно, ерозията на върховенството на правото и постоянните атаки срещу независимите съдилища и съдии, унищожението на природата и погазването на европейски регламенти, нарушаването на човешки и граждански права, липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в действията на управляващите. 

Нещо повече, тези независими организации системно са атакувани и заклеймявани като „соросоиди“, „анархо-либерали“, „чуждестранни агенти“ и наричани с всякакви манипулативни епитети. Неколкократно бяха правени и опити за законодателно ограничаване на различни аспекти от дейността на гражданските организации – до този момент неуспешно. 

Поредният опит е от 1 юли 2020 г., когато 16 депутати от управляващото мнозинство (т. нар. „Обединени патриоти“ – ВМРО) предложиха поправки в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Става дума за поправки, които са рестриктивни и рискови за свободата на сдружаване и дейността на гражданските организации. С новия законопроект се предлага да бъдат ограничени правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество, в който членуват 14 активни организации, избрани в една безспорно прозрачна и състезателна процедура. В законопроекта се предлага да бъде ограничена функцията на Съвета по формиране на политики и мерки за гражданския сектор, премахва се водещата роля на органа при изработването на Стратегията за развитие на гражданското общество, както и предвиденото администриране на публично финансиране за гражданските организации.

В законопроекта е заложено и де факто ограничаване на финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори. Въвежда се задължение за организациите, получаващи такова финансиране, да се отчитат пред Министерството на финансите за всяко дарение над 1000 лева. Предвижда се също създаването на специален регистър за финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори, като се дават правомощия на министъра на финансите за назначаване на финансови инспекции, които да се извършват от Агенцията за държавна финансова инспекция. 

По този начин най-активните български граждански организации ще бъдат брандирани като „чуждестранни агенти“. Създава се възможност за налагане на сериозни имуществени санкции спрямо организациите, които не декларират полученото финансиране от чуждестранни донори.

Въвеждането на новия режим ще действа ограничаващо върху свободата на сдружаване и ще превръща определени организации в постоянна цел на различни манипулативни атаки.

В същото време, с изменение в антикорупционния закон (ЗПКОНПИ), се предвижда председателите и членовете на управителните органи на организациите да подават специални декларации за имуществени интереси, аналогични на декларациите на лицата, заемащи публични длъжности.

Трябва да се подчертае, че предложените ограничения са насочени изключително към организациите, осъществяващи дейност в обществена полза и не обхващат тези в частна полза. И то при положение, че самият ЗЮЛНЦ и в момента изисква по-строги стандарти за прозрачност и отчетност за организациите в обществена полза.  

Демократична България вижда в това поредната директна атака срещу независимия граждански сектор в България и по специално срещу организациите, работещи в обществена полза. Вместо реална подкрепа от институциите  за различни граждански инициативи, получаваме нови ограничения за свободата на сдружаване и манипулативни внушения за зависимост от чужди интереси. Това е поредният опит за подчиняване на независимото гражданско общество, който е заимстван от законодателството на Русия и Унгария.

Настояваме да бъде блокирана тази законодателна инициатива. В противен случай ще сигнализираме институциите на ЕС и Съвета на Европа за нарушаване на основни демократични ценности и свободи. 

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!