прокуратура, арест

Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) отправи сериозни критики към българската прокуратура. В своя позиция от Съвета изтъкват, че европейските ценности в България са сериозно накърнени като наблягат върху свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и правата на човека. Позицията е изпратена до българските власти.

Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа обединява един милион европейски адвокати. Организацията на практика е гласът на европейската правна професия.

Оттам обаче отбелязват със съжаление констатират, че настоящото развитие на България води до  сериозно накърняване на споделени ценности, включително свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона и правата на човека, залегнали в чл. 2 от Договора за ЕС.

ССВЕ следи с тревога тези развития, които са съпътствани от слабости на върховенството на закона и институционални недостатъци в България, особено по отношение на независимостта на съдебната власт, разделението на властите и борбата с корупцията, се казва още в позицията.

От организацията изразяват и  опасенията си относно процедурата за предлагане и статута на настоящия главен прокурор,  както и относно липсата на ефективни механизми за отчетност в неговата работа.

Буди както недоумение, така и опасения, че в публичните си изказвания новият главен прокурор неглижира ролята на адвокатурата и не приема, че адвокатите са равнопоставени участници, когато се явяват в ролята на защитници на обвиняеми в наказателния процес, и че те са основна гаранция за представляване на законните права и интереси на гражданите, се казва още в позицията.

В тази връзка Съветът също така намопня основополагащия принцип, че адвокатите не следва да бъдат идентифицирани с техните клиенти и изразява опасения по повод няколко наказателни производства, образувани срещу адвокати.

Организацията изразява сериозна тревога по повод няколко системни предизвикателства в сферата на правосъдието в България, включително действия, които подкопават принципа за презумпцията за невиновност.

Този принцип е сред основните, залегнали в Хартата на основните права на ЕСС, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, други международни правни инструменти, както и Директива 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

От Съвета наблюдават нарушение на този принцип, когато главният прокурор публично обявява лица за виновни, преди да е издадено съдебно решение.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!