европа, знаме

Европейският парламент и държавите членки сключиха сделка по приемането на бюджета на блока за периода 2021-2027, освобождавайки пакет за финансово възстановяване от коронавируса в размер на 750 милиарда евро. Детайлите по споразумението публикува ЕП на официалния си сайт.

Споразумението приключва четири месеца интензивни спорове за приоритетите на разходите, договорени на срещата на върха на лидерите през юли.

Сред постигнатите компромиси по отношение на дългосрочния бюджет на ЕС са:

ЕП получава 16 милиарда евро повече за ключови програми;

Гражданите ще се възползват от основните приоритети на водещи програми на ЕС като Health, Horizon (Research), Erasmus+;

Договорена е правно обвързваща пътна карта за въвеждане на нови източници на приходи от ЕС;

Подобрена е ролята на Парламента в контрола върху финансирането за възстановяване;

По-строги разпоредби за биоразнообразие и пол.

След десет седмици интензивни преговори, преговарящите по бюджета на Парламента се споразумяха с председателството на Съвета относно очертанията на споразумението за следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027) и новите собствени ресурси. Споразумението трябва да бъде одобрено от двете институции. Парламентът получи 16 милиарда евро върху пакета, съгласуван от държавни или правителствени ръководители на срещата им на върха през юли. 15 милиарда евро ще подсилят водещите програми за защита на гражданите от пандемията от COVID-19, ще предоставят възможности на следващото поколение и ще запазят европейските ценности. 1 милиард евро ще увеличат гъвкавостта за справяне с бъдещи нужди и кризи.

Основният приоритет на Парламента беше да осигури увеличение на водещите програми, които бяха изложени на риск да бъдат недофинансирани съгласно споразумението на Европейския съвет от юли 2020 г. Така бяха застрашени ангажиментите и приоритетите на ЕС, по-специално Зелената сделка и Програмата в областта на цифровите технологии. Допълнителните средства ще дойдат главно от суми, съответстващи на глобите за конкуренция (които компаниите трябва да платят, когато не спазват правилата на ЕС), в съответствие с дългогодишното искане на Парламента генерираните от Европейския съюз пари да останат в бюджета на ЕС. Благодарение на този компромис в реално изражение Европейският парламент утроява пакета за EU4Health, осигурява еквивалент на допълнителна година финансиране за Erasmus+ и гарантира, че финансирането на научните изследвания продължава да се увеличава.

Нови собствени ресурси

Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за погасяване на дълга от Фонда за възстановяване не трябва да са за сметка на добре установени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски от държавите-членки на база БНД . Ето защо преговарящите от ЕП са изготвили пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси през следващите седем години. Тази пътна карта е включена в „Междуинституционалното споразумение“, правно обвързващ текст. В допълнение към основания на пластмаси принос от 2021 г., пътната карта включва собствен ресурс, базиран на ETS (система за търговия с емисии) (от 2023 г., вероятно свързан с механизъм за регулиране на въглеродните граници), цифрова такса (от 2024 г.) и Собствен ресурс, базиран на FTT, както и финансова вноска, свързана с корпоративния сектор или нова обща основа за корпоративен данък (от 2026 г.).

Проверка как се изразходват средствата от ЕС от следващо поколение: засилване на бюджетния контрол

По отношение на разходите за средства от ЕС от следващо поколение, Парламентът гарантира, че трите институции ще се срещат редовно, за да оценяват усвояването на средствата, предоставени на правно основание по чл. 122. Разходите ще бъдат изразходвани по прозрачен начин и Парламентът, заедно със Съвета, ще проверява всяко отклонение от предварително договорените планове.

Инструментът за възстановяване (ЕС от следващо поколение) се основава на договорния член на ЕС (член 122 от ДФЕС), който не предвижда роля на Европейския парламент. Преговарящите от ЕП са приеха и нова процедура, установявайки „конструктивен диалог“ между Парламента и Съвета въз основа на оценка от Комисията, за да постигнат съгласие относно бюджетните последици от всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122 .

Прилежащи въпроси: цели за биологичното разнообразие, пол и равни възможности

Ще бъдат приложени подобрени методологии за наблюдение на климата и биоразнообразието, за да се гарантира, че поне 30% от общия размер на бюджета на Съюза и разходите на ЕС от следващо поколение ще подкрепят климатичните цели и за да се гарантира, че 7,5% от годишните разходи са посветени на целите в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и 10% от 2026 г. нататък. Друг съпътстващ приоритет ще бъде насърчаването на равенството между половете и интегрирането, придружено от задълбочена оценка на въздействието на половете и мониторинг на програмите.

Тази схема на споразумение, постигнато между преговорния екип на ЕП и председателството на Съвета, все още не е одобрена от Съвета, председателя на Парламента и ръководителите на групи и ще бъде предмет на гласуване в бюджетната комисия и в пленарна зала.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!