КЕВР
на снимката: председателят на КЕВР Иван Иванов

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за периодите 1 октомври – 31 октомври 2019, 1 ноември – 30 ноември 2019 г. и 1 декември – 31 декември 2019 г. по които общественият доставчик да продава синьо гориво, съобщиха от КЕВР. Намаленията на цените,които бяха одобрени, са съответно с 21,94%, 13,90% и 10,35%.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“ от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г. В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите, за доставка на природен газ, се посочва в решенията.

  • След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори Комисията утвърди цена на природния газ за периода 1 октомври – 31 октомври 2019 в размер на 35,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. октомври 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 9,84 лв./MWh или с 21,94%;
  • Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цена за периода 1.11.2019 г. – 30.11.2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 38,62 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. ноември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 6,23 лв./MWh или с 13,90%;
  • След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори утвърдената цена на природния газ за периода 1.12.2019 г. – 31.12.2019 г. е в размер на 40,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. декември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 4,64 лв./MWh или с 10,35%.

Решенията са приети на три отделни заседания на КЕВР. Решенията на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за месеците октомври, ноември и декември 2019 г. са публикувани на интернет страницата на регулатора.

През следващата седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да приеме окончателни решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за м.януари, м.февруари и м.март 2020 г. След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

След утвърждаването на цените на природния газ за всички минали периоди – от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., Комисията предстои да отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!