КЕВР
На снимката: Иван Иванов, КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди от 1 април цена на природния газ в размер на на 25,20 лв./MWh. В сравнение с действащата цена за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 44.04 лв./MWh намалението е със 18,84 лв./MWh или с 42,78%. Тъй като цената на газа е един от ценообразуващите компоненти в тази на парното, тя също пада, но с по-малко – средно с около 22%, съобщи ръководителят на КЕВР Иван Иванов.

За София цената на топлинната енергия се намалява с 26.47 %, а във Враца – с 22,.2%. Във Велико Търново сметките ще намалеят със 17.54%, в Бургас със 17.30 процента, а в Разград с 16.88 на сто. В Плевен цената пада с 15.65 процента, а в Пловдив – с 12.11%. Най-малкото намаление е във Варна  – 8.27%.

В утвърдената цена на природния газ от 25,20 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!