Първото Българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. е отговорност на всеки гражданин, партия, правителство и опозиция. Председателството не принадлежи на една или друга партия. То е национална кауза и трябва да обедини усилията на всички ни, така както повелява и посоченият от българския народ девиз на българското председателство: “Съединението прави силата”.

Анализ на Лиляна Павлова, министър на българското председателство на Съвета на ЕС в отговор на критиките на Сергей Станишев от конгреса на БСП, че правителството няма визия и политически приоритети за европредседателството

Шенген, равноправно участие в европейската отбрана и въвеждане на еврото (влизане в Еврозона) това са и продължават да бъдат националните ни приоритети, но съгласно функциите ни на ротационен председател – те НЕ могат да бъдат общоевропейски приоритети.

Предстоящото Председателство не е на самата България, а на Съвета на Европейския съюз, един от съзаконодателите на европейско ниво. В тази връзка всякакви опити за отклоняване на енергията от Европейския дневен ред, забавяне на процеса на приемане на законодателство поради блокиране работата на институциите в държава-ротационен председател заради политическо напрежение и предсрочни избори, е израз на липса на политическа отговорност и далновидност за държавата-членка и за целия ЕС.

Огромна е работата, която предстои по ключовите законодателни досиета в сферата на труда и социалната политика. Единство, справедливост и политика на сближаване – са в основата на визията на България за разработването на инструменти, за да се засили социалното измерение на Европейския съюз чрез общи ефективни действия.

Дебатът за Бъдещето на Европа е свързан и със заетостта и социалната политика. В тези области специално внимание ще се обърне на променящите се реалности в европейските общества – негативни демографски тенденции и застаряващо население, влияние на технологиите върху пазара на труда, негативни ефекти от безработицата, бедност и социално изключване. Хората с увреждания като пълноправни членове на обществото, пряко свързани със съответната Конвенция на ООН и Европейския акт за достъпност, също са част от общия социален фокус.

Съсредочени сме и върху улесняването на свободното движение на работници и предоставянето на услуги в ЕС за продължаване на процеса на преразглеждане на регламентите за координация на системите за социално осигуряване и на съществуващите правила за командироването на работници; подобряването на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи; защитата на работниците от рискове по време на работа.

Цел е и развиването на нови и иновативни подходи на политиката по заетостта с акцент върху младежта, справедливата миграция и по-добрата връзка между образованието, уменията и потребностите на пазара на труда.

Българското председателство ще работи за създаването на по-добра среда за развитие на социалната икономика, като се търси акцент върху социалните иновации и равните възможности, недискриминацията и равенството между половете и ролята на „Жените в дигиталния свят“.

В рамките на дебата за следващата Многогодишна финансова рамка се проучват възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след програмния период 2014-2020 г., като фокусът е върху опростяване на правилата и засилване на синергията за икономическо, социално и териториално сближаване. Както и подобряването на възможностите за заетост, за социално приобщаване и насърчаваме образованието, уменията и ученето през целия живот за гражданите на ЕС.

Фокус на българското председателство са и насърчаването на сравнително новата концепция за ранно детско развитие и подкрепата за семействата и благосъстоянието на децата още от ранна възраст.

Българското председателство ще допринесе в рамките на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, и за изпълнението на новия цикъл от процеса на Европейския семестър.

Каузата на Председателството изисква общи усилия, да докажем, че единението ще е нашата сила и мъдростта на нашето Председателство. Да затворим политическите манипулации и да отворим сърцата си за националния интерес. А националният интерес е този, който ще утвърди проевропейските ни интереси, за да постигнем единна, силна и дигитална Европа.

Как ще го сторим? Чрез консенсус, конкурентоспособност и кохезия/сближаване. Защото всеки от нас, всеки европейски гражданин, Европа иска стабилност, сигурност и солидарност.

 

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук