Бойко Борисов
на снимката: премиерът Бойко Борисов

Днес на проведеното онлайн заседание на Министерския съвет, бе приет годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2019г.

Дефицитът е 1% от БВП

Миналата година е приключила с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 1 152,4 млн. лева.

Отнесено към БВП това представлява 1,0 % от БВП.

За сравнение, в разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. е заложен дефицит за годината в размер на 2 432,6 млн. лв., което означава, че се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 1 280,2 млн. лева.

От прессъобщението на МС се разбира, че дефицитът се дължи на разходите по самолетите Ф-16, които България поръча от Съединените щати.

Резерв в хазната

Според доклада, в хазната на държавата към края на миналата година е имало 8,7 млрд. лева (8 768,1 млн. лв., в т.ч. 8 564,7 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 203,4 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други).

Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2019 г. са в размер на 44 048,6 млн. лв., което представлява 100,4 % спрямо годишните разчети.

Представени като относителен дял в БВП, приходите представляват 37,1 % от БВП, при 36,1 % от БВП за 2018 г.

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2019 г., възлизат на 45 201,0 млн. лв., което представлява 97,6 % спрямо разчета за 2019 г.

Разходите по КФП, като процент от БВП, представляват 38,1 % от БВП за 2019 г., при 36,0 % от БВП за 2018 г. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 193,1 млн. лв. (1,0 % от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук