българската икономика

През 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 58 459.4 млн. лв., или с 4.3% повече спрямо 2018 година. При сравнение на месечните данни за 2019 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през февруари (18.4%), а най-голям спад е регистриран през юни (5.1%), съобщиха от НСИ.

При износа на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голям ръст е отчетен в сектор „Храни и живи животни“ (14.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (9.5%). Внесените стоки (по цени CIF) през 2019 г. са за 65 989.9 млн. лв., което е с 5.0% повече от предходната година (табл. 1 и 2 от приложението). Съпоставката на месечните данни за вноса през 2019 и 2018 г. показва, че най-голямо е увеличението през февруари (17.1%), а най-голямо понижение е регистрирано през юни (6.4%).

При вноса на стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голямо нарастване е регистрирано в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.8%), докато намаление се наблюдава само в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (6.1%).

През 2019 г. износът на стоки от България за страните от ЕС нараства с 2.8% спрямо предходната година и е в размер на 38 755.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.5% от износа за ЕС. Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2019 г. се увеличава с 3.1% в сравнение с 2018 г. и е в размер на 41 157.9 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания, които представляват 56.0% от вноса от ЕС.

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (4.5%).

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е регистриран в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (28.0%), а най-голямо понижение се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (16.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България със страните от ЕС за 2019 г. е отрицателно и е в размер на 2 402.5 млн. лева.

През 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства със 7.5% спрямо предходната година и е на стойност 19 704.0 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50.6% от износа за трети страни. Вносът на стоки в България от трети страни през 2019 г. нараства с 8.1% в сравнение с 2018 г. и е в размер на 24 832.0 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Египет и Сърбия, чийто дял възлиза на 66.4% от вноса от трети страни.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук