zaplata

Според новите данни на НСИ за последното тримесечие на 2018 година средната брутна месечна работна заплата продължава да поддържа тенденцията към покачване. За октомври тя е била 1 157 лв., за ноември е имала лек спад – 1 151 лв., а за декември тя достига 1 205 лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.8%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 13.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.5%, и „Добивна промишленост“ и „Други дейности“ – по 5.7%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 13.9%, „Добивна промишленост“ – с 10.1%, и „Преработваща промишленост“ – с 9.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 788 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 933 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 888 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 705 лева;
  • „Други дейности“ – 833 лев; „Строителство“ – 901 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния – с 6.8%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 2.29 милиона, съобщиха от НСИ.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.7%, и в „Други дейности“ – с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“ – по 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.0 и 17.2%.

В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 14.6 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 6.8 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.4 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3.1 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 2.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно с 5.7 и 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ – с 3.0%.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук