бедност

През второто тримесечие на 2019 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 107 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 882 млн., като на човек от населението се падат 2 128 евро, съобщиха от НСИ.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 г. възлиза на 29 107 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 162 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.7398 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 730 млн. долара и съответно на 2 392 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2019 г. възлиза на 25 058 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.5 процентни пункта до 28.2%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.1% при 66.7% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2019 г. се изразходват 74.6% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20.0% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.1%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2019 г. крайното потребление намалява с 0.1%, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.7% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 2.9%, а вносът на стоки и услуги – с 5.0%.

БВП нараства с 3.5% през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През второто тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти – 6.7%, Финансови и застрахователни дейности – 6.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 2.7%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 2.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното потребление на държавното управление – с ръст от 3.7%, индивидуалното потребление – с ръст от 2.8%, и бруто образуването в основен капитал – с ръст от 2.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 3.7%, а вносът на стоки и услуги намалява с 2.0%

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!