Васил Божков, Комисия по хазарта, акция
Закриват комисията по хазарта

Правителството прие постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта. С него се изпълнява задължението на Министерския съвет, съгласно последното изменение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) а именно – създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.Решение за това бе взето от парламента на 23.07. НС реши Държавната комисия по хазарта да бъде закрита с окончателно приетите промени в Закона за хазарта. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавна комисия по хазарта, преминават към Националната агенция за приходите.

Заличаването на Комисията по хазарта бе очаквано след нейното дискредитиране заради „проспиването“ на такси за около 700 млн. лева от хазартни фирми. Те са „открити“ едва през декември 2019 година, въпреки че в периода 2015 – 2019 година Комисията е направила около 3 100 проверки. Впоследствие хазартният бос Васил Божков получи първите си 7 обвинения, а парламентът прие закон за забрана на частните лотарии, който също в голяма степен обезсмисля съществуването на специална комисия. Така и не бе дадено убедително обяснение как „недовнасянето“ на такива суми е останало незабелязано толкова дълго.

В крайна сметка топката остана в полето на Държавнота комисия по хазарта. В свой отчет пред парламента преди повече от два месеца бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че са допуснати съществени нарушения от страна на ДКХ. Според министъра Комисията е самостоятелен орган и неговото ведомство не се бърка в работите й.

Предвижда се председател на ликвидационната комисия да бъде главният секретар на Министерството на финансите, а поименният състав на ликвидационната комисия да се определи със заповед на министъра на финансите. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.

С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, се извършват компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП – повишава се експертният капацитет на министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук