Българска банка за развитие

Министърът на икономиката Кирил Петков смени и състава на одитния комитет на Българската банка за развитие (ББР).

Промяна е с решение на министъра на икономиката Кирил Петков, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на Българската банка за развитие (ББР) и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Според Устава на банката и ЗНФО одитният комитет е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки относно независимия одит на институцията.

Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно.

Според съобщението новите членове на одитния комитет притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор у нас в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност.

Припомняме, че след резивия на служебното правителство в сферата на финансите стана ясно, че Българската банка за развитие (ББР) е допуснала концентрация на кредити за близо 1 млрд. лв. в общо 8 фирми големи фирми. Това е около 2/3 от общия кредитен портфейл на финансовата институция.

Преди дни служебният министър на икономиката Кирил Петков извика представителите на надзорния съвет на банката, за да обяснят как са допуснали подобно отпускане на кредити. Те ще трябва да кажат как това финансиране е помогнало за увеличението на работните места, насърчило е износа и иновациите.

Министърът вече е поискал БНБ да одобри промяна в устава на банката, така че да не може да се отпускат повече от 5 млн. лв. на една компания.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!