безработица, Евростат

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 062 200 души, от които 1 643 500 мъже и 1 418 700 жени. Коефициентът на заетост е 52.1%, съответно 58.4% при мъжете и 46.3% при жените, съобщава НСИ.

През второто тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 925 300, или 62.9% от заетите лица, в индустрията – 946 500 (30.9%), и в селското, горското и рибното стопанство – 190 400 (6.2%).

От всички заети лица 3.6% (109 400 ) са работодатели, 6.6% (202 500) са самостоятелно заети лица (без наети), 89.2% (2 731 300) – наети лица, и 0.6% (19 000 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 069 200 (75.8%) работят в частния сектор, а 662 200 (24.2%) – в обществения.

През второто тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 974 100. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8% (71.7% за мъжете и 63.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 35.1% (39.8% за мъжете и 30.2% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.7%, съответно 77.0% за мъжете и 68.4% за жените.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 598 100, или 64.6% от населението в същата възрастова група (69.8% от мъжете и 59.7% от жените).

Безработни са 182 900 души

От тях 98 300 (53.7%) са мъже и 84 600 (46.3%) – жени. Коефициентът на безработица е 5.6% и е еднакъв за мъжете и жените.

От всички безработни лица 11.3% са с висше образование, 49.4% – със средно, и 39.2% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.0% за висше образование, 5.0% за средно образование и 18.4% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година и на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) е почти еднакъв – съответно 91 100 и 91 800  (49.8 и 50.2%).

Коефициентът на продължителна безработица е 2.8%, като стойността му е една и съща за мъжете и жените.

От общия брой на безработните лица 153 500, или 83.9%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 29 400, или 16.1%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 10.6%, 11.0% за мъжете и 10.0% за жените.

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 636 500, от които 1 072 800 (40.7%) са мъже и 1 563 700 (59.3%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 232 900, или 28.1% от населението в същата възрастова група.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук