България, еврозона

Страната ни, заедно с Хърватия, вече е в „чакалнята за еврозоната“ – механизма ERM-2, след като решението за това бе обявено на сайта на Европейската централна банка. Съобщението посочва и валутния курс на българския лев, който бе определен днес. Ето и пълният текст на решението:

Решението

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната от Европейския съюз, председателят на Европейската централна банка, финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха по взаимно съгласие да включат българския лев в механизма за обменни курсове (ERM II). Комисията взе участие /в процеса на решението – бел. ред./ и се проведоха консултации с Икономическия и Финансовия комитети.

Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1.95583 лева.
Стандартният интервал на колебание плюс или минус 15 процента ще се наблюдава около централната норма на лева.

В същото време, след внимателна оценка на целесъобразността и устойчивостта на валутния борд на България, беше прието, че България се присъединява към механизма на валутния курс със съществуващото си споразумение за валутен борд, като едностранно задължение, като по този начин няма допълнителни задължения по ЕЦБ.

Споразумението за участие на лева в ERM II се основава, inter alia, на ангажимента на България да се присъедини едновременно към Банковия съюз и ERM II и на изпълнението от българските власти на набор от мерки, описани в писмото им за намерение от дата 29 юни 2018 г., които са изключително важни за плавен преход към и участие в ERM II. Тези мерки се отнасят до следните шест области на политиката:

  • банков надзор;
  • макропруденциална рамка;
  • надзор на небанковия финансов сектор;
  • рамката за борба с изпирането на пари;
  • рамката на несъстоятелността;
  • управлението на държавните предприятия.

Страните по ERM II приветстват положителната оценка на изпълнението на тези ангажименти от Европейската централна банка и Европейската комисия. Европейската централна банка също обяви днес установяването на тясно сътрудничество с Българска народна банка (Българска народна банка).

Споразумението за участие на българския лев в ERM II е допълнително придружено от твърд ангажимент на българските власти да следват стабилни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване. Българските власти поеха ангажимент да прилагат конкретни политически мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. България ще продължи да прилага мащабните реформи, проведени в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност в България, предвид тяхното значение за стабилността и целостта на финансовата система.

Властите, заедно с отговорните органи на Европейския съюз, ще следят отблизо развитието на макроикономическата политика и прилагането на тези политически мерки, в подходящи рамки.

Задължителните интервенционни точки в механизма на валутния курс ще бъдат уточнени между ЕЦБ и Българска народна банка навреме за отваряне на валутните пазари на 13 юли.

Пътят дотук

България започна формално одисеята си по пътя към ERM II и банковия съюз преди две години, като първоначалната цел беше членството в двата механизма да бъде факт в средата на 2019 г. Правителството пое редица ангажименти за реформи, които в голямата си част бяха приети за изпълнени още през миналата година, но същественото забавяне дойде най-вече от констатираните от ЕЦБ слабости при проверката и в шест български банки, и по-точно от нуждата да се набере капитал от ПИБ и „Инвестбанк“. В началото на 2020 г. – още преди коронакризата министър-председателят Бойко Борисов временно забави активността на държавата за влизане в ERM II и банковия съюз. През април обаче курсът бе сменен и сроковете бяха разтеглени, така че да може да се проведе увеличението на капитала на публичната ПИБ. 70% от емисията бяха записани от държавната ББР.

Директни промени няма да се почувстват

Членството в ERM II не води до чувствителни директни промени за страна във валутен борд. България ще запази фиксирания си курс на лева. Едно от нещата, предизвикали притеснения е, че формално при стрес върху валутата може да се поиска промяна на курса, заради което и парламентът даде мандат на финансовия министър и управителя на БНБ да преговорят само за настоящите 1.95583 лева за 1 евро. Сега предстои изчакване минимум две години в ERM II, което е задължително условие за приемане на еврото.

Ефектите от членството на БНБ в банковия съюз също няма да се усещат пряко от гражданите и бизнеса. Решенията на ЕЦБ по отношение на български банки, включително и за отнемане на лиценз, стават задължителни, като ако БНБ не ги изпълни, ще трябва да излезе от тясното сътрудничество. На този етап няма и съществени финансови ангажименти, които се очакват от България.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук