Брутният вътрешен продукт на страната за 2018-та година се е увеличил с 3,1% спрямо предходната – 2017г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За 2018 г. БВП достига номинален стойностен обем от 107 925 млн. лв. или 55 181 млн. евро, като на човек от населението се падат 7 829 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 93 513 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 година, показват данните на националната статистика.

Според данните индустриалният сектор създава 27.4% от добавената стойност на икономиката, което e намаление с 1.0 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Секторът на услугите създава 68.4%, а аграрният сектор – 4.2% от добавената стойност, при съответно 66.9 и 4.7% през 2017 година.

БВП нараства с 3.2% през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на миналата година. Увеличава се и брутната добавена стойност – с 2,9%.

Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в:

  • Финансови и застрахователни дейности – със 7.5%,
  • Операции с недвижими имоти – със 7.1%,
  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 4.4%,
  • Строителство – с 3.3%,
  • Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с по 2.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – с 2.0%, Промишленост – с 1.7%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление с 5.7% и на колективното с 4.0%.

Бруто образуването на основен капитал се повишава с 6.6%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно с 1.6 и 1.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!