Ваня Караганева
На снимката: Ваня Караганева

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор. То се посочва в съобщение на сайта на компанията.

„Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК и уронват престижа на Министерство на икономиката“, съобщават от компанията.

Част от установените нередности са:

  • Еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК по пет висящи търговски дела и назначаване на друг, въпреки резервите на финансовия контрольор. Новите договори за правна помощ задължават ДКК с парична сума в размер на 1 120 060 лв. с ДДС за услуга, която вече е платена.
  • Еднолично подписване извънсъдебна спогодба с материален интерес 50 милиона лева, с различен от одобрения вече от СД на ДКК текст, без последваща санкция или даже информиране на съвета на директорите на ДКК.
  • Според Закона за публичните предприятия директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари). Във връзка с това изискване Ваня Караганева е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър.
  • Еднолично решение за смяна на обслужващата банка на ДКК, в противоречие на чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Новата банка не е покрила стрес теста на ЕЦБ, което би се отразило и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лева.
  • Отказ да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.). Във връзка с провеждания тримесечен мониторинг от ББР на ДКК като кредитополучател, ДКК не може да предостави в срок необходимите удостоверения за липса на публични задължения. Това би променило в негативна посока риска на ДКК като кредитополучател (вкл. увеличаване на лихвата по кредита).
  • Издаване на заповеди за подписване на финансово-счетоводни документи, които са в нарушение на вътрешните правила на ДКК, ЗФУКПС, чл. 13, ал. 3, т.1 и Методическите указания на Министерство на финансите.
  • Еднолично назначаване на временни членове на СД на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) ЕАД без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК.
  • Еднолично разрешение ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност като даже не уведомява съвета на директорите на ДКК.
  • Отказ от разглеждане на всякакви въпроси, свързани с проекта за ремонт и реконструкция на язовири. Просрочени са нормативно определени срокове, което крие риск от бедствия и може да доведе до тежки финансови загуби за Дружеството.
  • Подписване на договор за правна помощ и консултантски услуги с адвокат, който впоследствие е назначен и за председател на комисиите за избор на членове на съвета на директорите на ВМЗ, „Монтажи“ и „Кинтекс“, както и всички комисии за избор на одитори на дъщерните дружества. Адвокатът има достъп до цялата информация на сървъра на ДКК, въпреки че самият той не е служител на Дружеството. Същият е иззел неформално функциите на изпълнителния директор пред екипа на ДКК.

Според Съветът на директорите за по-малко от месец работа като изпълнителен директор Ваня Караганева блокира работата на ДКК в редица направления, включително чрез неправомерни еднолични решения.

„Действията й показват, че тя разбира управленската отговорност на тази позиция основно като функция за нови назначения в ДКК и дъщерните дружества“, твърдят те.

Караганева увеличава щата на ДКК с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да e ясно от какви източници ще се осигурява финансирането на тези позиции, които ДКК не може да си позволи. Като част от тази практика, Караганева е назначила свой технически сътрудник на два трудови договора, с общо възнаграждение по-голямо от това на началник отдел в ДКК, като в същото време е обективно невъзможно служителят да изпълни задълженията си по двата договора.

В заключение, СД на ДКК отчита като своя грешка избирането на Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството, без да е посветил достатъчно време, за да установи дали тя притежава компетенциите, необходими за тази роля.

Съветът на директорите на ДКК не приема за достоверни внушенията, правени от Караганева на заседания на СД, че всички нейни действия са по нареждане на Министерство на икономиката. ДКК се противопоставя на спекулации, че принципалът в лицето на министъра на икономиката може да носи отговорност за действия на Караганева, които са против интереса на дружеството.

Компанията е сезирала  компетентните органи.

Везиева ще иска оставки в Съвета на директорите

След уволнението на Караганева министърът на икономиката заяви, че ще иска оставки в Съвета на директорите на ДКК. Това заяви самата Даниела Везиева пред БНТ. Според нея е проведено нерегламентирано заседание на трима членове на Съвета на директорите, което противоречи на всички правни норми и вътрешни правила, защото не е било обявено предварително, не са уведомени всички членове, не са били посочени дата и час, както и дневен ред.

„Изнася се някаква информация, която от всичко, което чета на пръв поглед, си е чисто оперативна и аз, за да съм конкретна и абсолютно откровена и прозрачна, съм поискала проверка по изнесената информация, така че да се съпоставят документите и да се види дали това има някаква вярност или няма такава. Проверката ще е по документи, колегите ми в момента са я поискали, очакват я в днешния ден и до два дни ще излезем със становище по изнесените информационни данни“, каза служебният министър.

Тя заяви, че между министерството и ДКК няма комуникация на необходимото ниво.

„От наша страна и от страна на министерството няма и нотка нежелание за работа, напротив. Ние сме добронамерени, искаме да работим в една и съща посока, но в посока на промяна на модела, който е бил изграден в ДКК. Всичко това, което виждаме от вчера, ни показва, че нашите усилия в последните месеци явно не искат да бъдат приети като правилния подход на управление и че се опитва да се запази старият модел“, посочи Везиева.

Министърът каза, че не може да отговори защо е взето решението за освобождаване на изпълнителния директор.

„Това, което знам е, че тя е видяла някакви рамкови споразумения, които според нея не са достатъчно пълни, ясни и конкретни и иска да промени рамковото споразумение за юридическите услуги. Такъв акт обаче от нейна страна не е подписван, това е само на фаза анализ и проверка от финансовите контрольори. Защо обаче тази информация е изнесена по този начин аз не мога да отговоря, но такъв акт на изпълнителния директор няма за сключени договори и последици от тях. Заради всичко това, което те са изнесли и то по този начин некоректен, нелоялен, непрозрачен, след проверката ще искам оставката на тримата членове на Съвета на директорите“, каза още министърът.

Припомняме, че в края на октомври Съветът на директорите на ДКК избра Караганева за втори изпълнителен директор редом с досегашният Рая Каназирева. Караганева стана част от борда на ДКК в началото на септември като назначение на тогавашния служебен икономически министър и принципал на компанията Кирил Петков. Сега титуляр на поста в ДКК остава Рая Каназирева.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук