Европа, карта

Европейската комисия призна, че е необходимо да се направи повече за реформите в областта на върховенството на закона в Западните Балкани след доклад на Европейската сметна палата, в който работата на ЕС на стойност 700 млн. евро е определена като „неефективна“ и „неуспешна“.

В доклада, завършен от надзорната агенция на Комисията, се казва, че програмите на ЕС за върховенство на закона на стойност над 700 млн. евро в периода 2014-2020 г. са имали слаб ефект и въздействие в страните кандидатки.

„Подкрепата на ЕС за върховенството на закона в Западните Балкани очевидно не е била успешна за постигане на промяна“, заяви членът на Сметната палата Юхан Партс в съобщение за медиите.

Той отбеляза, че вината е не само на ЕС, но и на „недостатъчната политическа воля и липсата на ангажираност“ на местните правителства, което е довело до това, че подкрепата на ЕС е „като цяло недостатъчна за борба с проблемите в области като независимостта на съдебната система, концентрацията на власт, политическата намеса и корупцията“.

Припомняме, че Албания, Северна Македония, Черна гора и Сърбия са страни кандидатки, а Босна и Херцеговина и Косово са потенциални кандидатки за членство в ЕС. Всички те обаче продължават да се сблъскват с проблеми, свързани с върховенството на закона и основните права. Вече повече от 20 години ЕС им помага при изпълнението на програмите им за реформи.

ЕС препоръча на Европейската комисия да укрепи механизма за насърчаване на реформите в областта на върховенството на закона, да увеличи подкрепата за организациите на гражданското общество и независимите медийни източници, да обвърже по-тясно финансирането с напредъка в областта на върховенството на закона и да подобри докладването и мониторинга на проектите.

Одиторите разкритикуваха Комисията за „непоследователното прилагане на предварителните условия за финансиране и изпълнение на проектите“ и добавиха, че Брюксел „рядко е използвал възможността за спиране на помощта, в случай че бенефициентът не спазва основните принципи на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека“.

Освен това Комисията често не успява да отчете резултатите от проектите, ръководени от ЕС, и „малко проекти вероятно ще бъдат устойчиви“. Липсата на устойчивост означава, че парите, вложени в проекти, ръководени от ЕС, де факто са пропилени, ако не доведат до трайна промяна. Напредъкът, постигнат през последните две десетилетия, е „скромен“, което на свой ред застрашава устойчивостта на подкрепата, която ЕС е предоставил по време на процеса на присъединяване.

„Провежданите реформи губят доверие, ако не дават осезаеми резултати“, се казва още в доклада.

На запитване на Евроактив за отговор на констатациите в доклада, говорител на Комисията заяви: „През последните години беше постигнат важен напредък, но е ясно, че трябва да се направи още много.“

Той добави, че Комисията приветства доклада, като отбеляза, че в него се казва също, че има „някои положителни развития в областта на върховенството на закона, като например подобряване на ефективността на съдебната система и развитието на правовата държава“. Той също така отбеляза, че част от вината е в „недостатъчната вътрешна политическа воля за придвижване на реформите напред“.

В отговора на Комисията се отбелязва също, че макар някои партньори да са постигнали напредък, „предизвикателствата в областта на върховенството на закона в региона продължават да съществуват и са необходими допълнителни усилия в тази основна област на политиката на разширяване на ЕС, за да се създаде истинска култура на върховенство на закона, както и по-силен политически ангажимент в Западните Балкани за осъществяване на ключови реформи“.

За още новини последвайте канала на Дебати в Google Новини

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!