Мика Зайкова
на снимката: Финансовият експерт Мика Зайкова
Мика Зайкова е завършила ВИИ “Карл Маркс”, специалност “Народностопанско планиране”. Следдипломна квалификация по организация на управлението. Работи като икономически съветник в КТ “Подкрепа”. Работила е като началник на управление в Министерство на промишлеността. Ползва руски, английски и немски език.

Преди дни в интервю за ДЕБАТИ.бг Радан Кънев каза, че самоосигуряващите се у нас са над 900 хиляди души. Като имаме предвид, че работещите са малко над 3 милиона, а държавните чиновници са малко над 500 хиляди, много ли са тези самоосигуряващи се като брой?

Ако погледнем цифрите, заети в България са 3,233 милиона, а наетите са малко под 2,8 милиона. Най-малката цифра на самонаетите може да бъде 350 хиляди, а най-голямата 900 хиляди. Защото, разглеждайки самонаетите лица, започвайки с адвокатите, нотариусите, съдиите, минавайки през занаятчиите, таксиметровите шофьори и завършвайки с регистрираните селскостопански труженици и тютюнопроизводителите, тази цифра хич не е малка. Това е фактически най-много една трета от хората, но мисля, че са малко по-малко – между 350 и 500 хиляди.

Непрекъснато в общественото пространство се натрапват исканията на пожарникари, полицаи, медицински сестри, но никой не чува нищо за самоосигуряващите се. Защо според Вас е така?

В един доклад на Европейските профсъюзи, които са направили едно пълно изследване за отношението към самонаетите, се вижда, че България е страната, която не е направила нищо за своите самонаети, заедно с още 2 страни – Хърватия и Кипър, които са направили много малко. Наистина всички европейски страни са направили много по-малко, отколкото за останалите.

България е единствената страна, която не подкрепи директно, тоест със субсидии, по никакъв начин домакинствата, нито бизнеса. Единствената страна в света. Защото останалите страни още през март месец дадоха директно пари на човек от своето население, за да го подкрепят в първия момент.

Второ, България е страната, която нищо не направи за самоосигуряващите се. Ако погледнете какво другите страни са направили, макар и малко, ще видите, че Германия например е дала по 5 000 евро на всеки самонает, Великобритания – 2 500 паунда, Франция – 3 500 евро, Испания – 700 евро на месец за времето, в което са били в извънредно положение или в извънредна епидемична обстановка. Гърция е дала по 800 евро помощ на самонаетите за времето на извънредната епидемична обстановка. България просто случи на най-невежото правителство, което не може да управлява кризи. В България настъпи хаос.

Цифрите, които Ви съобщих, са за самонаети, но в същото време тези страни направиха още нещо – отложиха данъците, отложиха плащането на сметки. Някои страни дори направиха програми за опростяване на задълженията. Тоест освен директните пари, които се дадоха на самонаетите, те отложиха данъците. А ние какво направихме?

А може ли да се каже защо самоосигуряващите се не бяха подпомогнати в условията на пандемията. Вие вече посочихте невежеството. Това ли е причината?

Аз мисля, че това е невежеството на правителството, неумението да управлява кризи и просто то забрави за една армия от хора, които работят и създават брутен вътрешен продукт, които подпомагат икономиката. Просто ги забрави . Не мога другояче да си го обясня. Ако не знаеш, гледаш какво правят другите. Аз Ви дадох примери какво правят в другите страни. Само че те пък на всичкото отгоре и езици не знаят и не четат ли, аз не мога да разбера. Но според мен това е грешка на управляващите, защото те оставиха тези хора на произвола на съдбата. Да, таксиметровите шофьори протестираха, но въпреки това никой не ги чу. Сега предполагам, че оттук нататък ще си вземат бележка, защото и в доклада на Европейската комисия, и в доклада на Европейските профсъюзи изрично се подчертава, че България е забравила своите самонаети. В Хърватия и в Кипър все пак нещо е направено, защото те дадоха на член от домакинството някакви пари. Във всички страни тези хора бяха подпомогнати – само България не даде стотинка. На малките, микро- и средни предприятия управляващите решиха да дадат по 3000 до 10 000 лева, а сега ги увеличиха и на 50 000, обаче толкова пречки им създадоха от административен характер, че много малко хора се възползваха.

Тези 500 или 900 хиляди души не могат да се регистрират като безработни. Освен това картинката на пазара на труда се замазва от мярката 60/40. В момента, в който тази програма свърши, тези хора отиват на борсата. В тази връзка колегите от КНСБ и „Подкрепа” дадоха известни предложения и аз съм склонна да ги подкрепя. Не забравяйте, че от всичките самонаети 187 хиляди са хората, които се осигуряват на минимален осигурителен доход. Тези хора са готови да отидат към най-бедните слоеве на България, а България е и най-бедната страна в ЕС. Близо 46 хиляди взимат дори под минималното възнаграждение – земеделците, които се осигуряват на 410 лева. Поне на тях да дадат 60% от осигурителния доход като помощ за времето, в което имаме такива извънредни обстоятелства. Защото през това време те нямат работа.

Няма как да не Ви попитам – справедливи ли са данъците, които плаща тази част от обществото спрямо услугите и вниманието, които получава от управляващите?

Ако Ви кажа, че са справедливи, ще излъжа жестоко. Какво направи правителството? Да, всички, и бедни, и богати, плащат 10% данък. Само че 10% от 610 лева плюс осигуровките прави чист доход от порядъка на 520 лева. Може ли човек да живее с 520 лева, след като колегите от КНСБ изчислиха, че за последното тримесечие издръжката на един човек е от порядъка на 627 лева. Да, обаче ако издръжката във Видин е такава, то в София е с 200 лева повече, а тук живее половината от населението на България. Разбирате, че има разлика в това, което 80% от хората получават, не говорим само за самоосигуряващите се. Говорим за тези, които получават минимална работна заплата, а те са между 70 и 80% от заетите. Ако си спомняте, госпожа Сачева има една програма за бедността. Ако си спомняте също, ЕК отчете, че България е най-бедната страна в ЕС, с тенденция  да станем най-бедната страна в Европа и ще Ви кажа защо. Защото, ако сравните времето от влизането ни в ЕС, досега са минали 13 години. От този момент ние сме обеднели повече и особено няколко целеви групи. Плановете на госпожа Сачева бяха  бедните хора да намалеят с 260 хиляди. Е, не са намалели с 260 хиляди. Според нея за 12 години са намалели с 40 хиляди. Само че целевата група на бедните деца се е увеличила и то с 6 700 деца. Целевата група на бедните пенсионери се е увеличила със 79 хиляди души, а целевата група на работещите бедни, където са и самонаетите, се е увеличила с близо 30 хиляди души. И това са данни от края на 2019 година, а сега, със сегашната ситуация, тези бройки могат спокойно да бъдат удвоени. Значи България все повече се отдалечава от средното качество на живот на ЕС. Данните казват следното: Ние се намираме на 52%, официално по „Евростат“, от средното ниво на качеството на живот в ЕС. Ако неравенствата в доходите в ЕС са средно 5 пъти между най-бедните и най-богатите, то в България те варират, по данни на „Евростат“, 8,1 пъти, а по данни на българското правителство – 7,9. И ние продължаваме да се отдалечаваме, тоест ставаме все по-бедни и все повече хора изпадат в риск от бедност и крайна нищета. Е, европейска държава ли сме или джигитайска? Кажете ми тогава това, което управляват господа министрите и в частност госпожа Сачева, това ефективно ли е? Не, не е ефективно. В ЕС например отделят за социални програми средно между 28 и 30% от брутния вътрешен продукт, а ние отделяме между 7 и 8% за социални програми. Така че нещата отиват на зле. Не че не печелим, досега отбелязвахме ръст, имахме излишъци, само че ги харчехме неефективно. Не че няма мерки, има мерки, но те са неефективни. Ето това е трагедията, а за да са неефективно разпределени парите, има 2 причини. Едната се казва невежество на тези, които управляват, а другата се казва корупция. Това е истината.

Говорейки за самонаетите, можете ли да посочите как и с какви законови актове държавата е регулирала труда и заплащането на тези хора?

Има наредба за самоосигуряващите се и там е казано, че от тази година самоосигуряващите се ще се осигуряват минимално на 610 лева, а максимално на 3 000 лева. Само земеделските производители и тютюноработниците се осигуряват минимално на 420 лева. Това е по отношение на самоосигуряването. По отношение на тяхната дейност – има самоосигуряващи се, които са на патентен данък, има и такива, които са еднолични търговци и има хора със свободни професии, които се подчиняват на наредбата за самоосигуряването.

Прави впечатление, че в резултат на задълбочаващата се икономическа криза заради пандемията все повече работодатели ще освобождават хора и ще се възползват само временно от труда им. Бих искала да Ви попитам какво трябва да направи държавата, за да бъдат справедливо облагодетелствани тези хора?

Първо, несправедливо е минималното обезщетение. Те го повишиха от 9 на 12 лева, но в Кодекса на труда пише, че трябва да се получават 60% от реалния доход, който човек е получавал. Това означава, че догодина минималната ставка за безработица трябва да стане 17 лева, а не 12. Второ, много е кратък срокът между едната и другата работа, тъй като много повече стават временните работници, а ако нямаш 8 месеца работа, ти не можеш да се регистрираш. Значи тези срокове трябва да се намалят във връзка с пандемията и да са някъде за 3-4 месеца. Това е и срокът на хората, които са на субсидирана заетост или са временно назначени на сезонна работа. Така че този срок, в който можеш да се регистрираш би трябвало да са намали на 3-4 месец. Това е изключително важно, защото иначе тези хора ще останат извън обезщетението. И най-важното е, че трябва да се предвидят по-реални помощи за тези хора. Да, те са само за времето, в което са в извънредна обстановка. На родителите обаче дадоха някакви мижави пари за това, че трябва да си останат вкъщи, докато децата им учат онлайн. Тези пари, първо, трябва да се увеличат, но все пак трябва да се даде помощ на всеки член от домакинство, както направиха и другите страни, макар и със закъснение. Нека да дадат по 500 евро, но дадат нещо на всеки член от домакинство, защото има хора, които са трайно безработни, които вече са извън сметката, и те са около 150 хиляди. Вярно е, че са по-ниско квалифицирани и че трябва да се организират курсове за квалификация, вярно е и че трябва да се поддържат бизнеси, които ще бъдат основа за икономиката на 21 в. Това означава, че голяма част от парите за квалификация и преквалификация трябва да се хвърлят сега, когато хората са безработни, когато хората нямат работа, за да се обучат и да получат нови професии. Какво ще правят например хилядите миньори, след като ние трябва да минем от кафява на зелена икономика и това не можем да го избегнем. Може Полша да си удължила с 10 години този период, обаче Бойко Борисов не го извоюва. Тези миньори имат ли нови професии, имат ли нови работни места? Значи има неща, по които трябва да се мисли бързо и много ефективно

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук