Гърция остава третата най-неизследвана страна в Източното Средиземноморие с обещаващи перспективи за откриване на нефт и газ, документирани в триизмерни сеизмични проучвания на кораба „Nordic Explorer“ на норвежката компания PGS през 2012-2013 г. В същото време пандемията подтикна Египет да приеме определени политики за преодоляване на енергийните предизвикателства като свръхпредлагането на енергия. Играта бавно се променя, пише в свой анализ „Модърн дипломаси“.

Оценките на петролните геолози, инженери и енергийни икономисти показват, че възможен обем от 10 трилиона кубически фута газ се намира в морската зона на юг от гръцкия остров Крит и в други райони, разположени предимно в дълбоките и свръхдълбоките морски води на Гърция.

Гърция има ясна политика в тази сфера

В този контекст Гърция подкрепя развитието на местни морски зони и суша, които могат да генерират инвестиционни приходи и лицензионни възнаграждения, свързани с обема на въглеводородите. Приходите и лицензионните възнаграждения са изрично посочени в договори, сключени между гръцката държава и консорциуми от компании, като например нсорциумите Hellenic Petroleum, American Exxon Mobil и French Total за проучване на нефт и газ в морските райони на запад и югозапад от Крит. Съгласно тези договори, ако бъдат открити нефт и газ, „гръцката държава ще спечели 40% от общите приходи от инвестиции, разпределени както следва: 20% като данък върху дохода плюс 5% като регионален данък, като останалото е доход върху възнаграждения въз основа на нарастващия мащаб, свързан с обема на въглеводородите “.

Пандемията от коронавирус леко забави плановете за разработване на нови полета. Например тричленният консорциум, който пое развитието на два морски блока на запад и югозапад от Крит, отложи провеждането на сеизмични проучвания за 2022 г. вместо за 2021 г. От гледна точка на проучването на въглеводородите, морската част на Крит представлява гранична зона. Тя обаче е изправена пред две основни предизвикателства, а именно комбинация от сложна геоложка история и свръхдълбоки води, надвишаващи 3 000 метра в по-голямата част от района. Геоложките прилики с египетското газово находище Zohr обаче сочат перспективи за значителни открития на въглеводороди.

Гръцкият орган за управление на въглеводородните ресурси е идентифицирал над 30 морски блока с общо приблизително количество получаем газ, вариращ между 2 и 2,5 трилиона кубически метра. Това разкрива необходимостта от деклариране на нова международна линия на лицензиране, която вероятно може да бъде цифрова, следвайки стъпките на съседен Египет. Тази страна обяви в края на февруари първия кръг на цифрови международни оферти за операции за проучване и производство на енергия (E&P) в 24 блока в Суецкия провлак, Западната пустиня и Източно Средиземноморие.

Перспективите за проучване на газовите находища в Египет са обещаващи

Пандемията подтикна Египет да приеме определени политики за преодоляване на енергийните предизвикателства като свръхпредлагането на енергия, което се дължи на икономическото забавяне и намаляването на износа на енергия. Египетското правителство намали цените на енергията за индустриални потребители и намали данъка върху дивидентите на компаниите, за да смекчи икономическото въздействие на пандемията върху енергийния сектор. Възобновяемият сектор на Египет също е засегнат, принуждавайки Египетската регулаторна агенция за електрически комунални услуги и защита на потребителите да наложи ограничение на количеството слънчева енергия, което частните компании и независимите производители могат да генерират. Очаква се намесата на регулаторния орган да забави инвестициите във възобновяеми енергийни източници за следващите две години, а египетското правителство отлага търговете за слънчеви паркове, докато динамиката на търсенето и предлагането на енергия не започне да работи в полза на последното.

Но през 2020 г. петролният сектор постигна големи постижения и перспективите за проучване на газовите находища в Египет са доста обещаващи. Въпреки пандемията, през 2020 г. Кайро подписа 22 споразумения за проучване и добив за разработване на морски блокове в Червено море и Източното Средиземноморие с международни петролни компании като American Exxon Mobil, British Shell и BP, италиански ENI, French Total и други. Гръцката средноголяма енергийна компания Energean Oil & Gas пое изцяло собствеността върху концесията на египетската Abu Qir, разположена в делтата на Западен Нил, която е един от най-големите центрове за производство на газ. Наскоро гръцката енергийна компания взе окончателно инвестиционно решение за концесията в Северна Ел Амрия и Северен Идку, която съдържа газовите находища Yazzi и Python.

Гърция и Египет успяха да се превърнат в две от малкото страни в Източното Средиземноморие, осигурили обещаващи перспективи за инвестиции в нефт и газ. Най-важното е, че двете страни чрез координирани политики наложиха разгръщаща се енергийна геополитика в региона.

Атина и Кайро подписаха споразумение за частична делимитация на съответните им ИИЗ, което до голяма степен обезсилва Либийския меморандум за разбирателство относно очертаването на морските граници. Споразумението разграничава морска зона, която се простира от 26-ия меридиан, който отговаря на източната част на Крит, до 28-ия меридиан, който отговаря на гръцкия остров Родос, като предоставя 55% от разделените морски зони на Египет и 45% на Гърция. Споразумението за частично разграничаване е резултат от 15-годишни преговори и признава всички права на крайбрежните държави в техните морски зони, в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Споразумението на практика обезсилва аргумента на Турция, че гръцките острови нямат изключителна икономическа зона. Споразумението предвижда също двете страни да работят заедно, за да създадат съвместно предприятие за проучване и разработване на природни ресурси, обхващащи техните ИИЗ.

Гърция и Египет – все по-близки

Очаква се Гърция, Египет и регионът да се възползват от споразумението за делимитация, което включва, но не се ограничава до привличането на международни инвестиции за проучване на нефт и газ в демаркационните морски зони. То е насочено и към предотвратяване на турската държавна енергийна компания (TPAO) да продължи със сондажните дейности в либийските морски зони, които се простират до египетски води. Споразумението включва и изпълнение на регионални енергийни инфраструктурни проекти като Източно-средиземноморски газопровод, който ще транспортира газ от Израел и Кипър до Европа през Гърция. И накрая то включва изграждане на интерконектора EuroAfrica, който ще свърже електрическите мрежи на Египет, Кипър и Гърция през гръцкия остров Крит.

Водени от широк регионален ангажимент за засилено сътрудничество в областта на сигурността и енергетиката, Гърция и Египет са сред членовете-основатели на Източно-средиземноморския газов форум, чиято харта е подписана през септември 2020 г. Форумът със седалище в Кайро е организация за регионално сътрудничество, чиято основна цел е максимизиране на ползите от енергийното богатство на Източното Средиземноморие чрез съвместна интеграция и използване на съществуващата инфраструктура или изграждане на нова. Форумът предоставя платформа за диалог между правителствата и има за цел да осигури комуникация между държавите и енергийната индустрия по въпроси нагоре и надолу по веригата.

В резултат на обещаващи газови открития в Източното Средиземноморие Гърция и Египет предприеха стъпки за трансформиране в регионални центрове за търговия с енергия. Гърция осъществи проекти за енергийна инфраструктура с цел да служи като врата за регионални доставки на газ за Европа. Например Атина надстрои два пъти крайбрежния терминал за втечнен природен газ Revithoussa, разположен югозападно от нея, за да управлява по-големи обеми втечнен природен газ и да поддържа увеличен капацитет за газификация на LNG. Освен това бързото изграждане на морското Плаващо звено за съхранение и регазификация (FSRU) в град Александруполис в североизточна Гърция за трансфер на LNG към Балканите и Югоизточна Европа привлече американска и европейска подкрепа. Причината е факта, че FSRU в североизточна Гърция засилва диверсификацията на европейските енергийни ресурси и насочването на американския LNG към по-широкия регион.

От своя страна Египет подписа споразумение с Кипър за изграждането на подводен газопровод, който ще транспортира газ от полето Афродита до египетски инсталации за реекспорт на трети пазари. Подписано е допълнително споразумение за транспортиране на израелски газ от находището Левиатан по тръбопровод до Египет и друга сделка с египетски холдинг за природен газ, Консолидираната компания за контрагенти (CCC) и Палестинския инвестиционен фонд за разработка на газовото поле Gaza Marine. За последното споразумение плановете за експлоатация включват транспортиране на палестински газ по нов тръбопровод до Египет за втечняване и износ за Европа.

Безспорно Гърция и Египет са две уникално позиционирани държави, които приемат последователни политики, съсредоточени не само върху развитието на местни енергийни ресурси и превръщането им в търговски центрове, но и върху демаркацията на морските граници. И двете страни се стремят към активна дипломация и изграждане на връзки, което е като гориво в двигателите на енергийното сътрудничество и активизира регионалните механизми в полза на техните икономики, народи и бъдещи поколения.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук