Десислава Ахладова
На снимката: министърът на правосъдието Десислава Ахладова

България благодари на ЕК за този доклад, който прави преглед на прилагането на върховенството на правото. Докладът е положителен, обективен, ясно очертаващ резултатите от сътрудничеството с ЕК, заяви правосъдният министър Десислава Ахладова относно доклада на ЕК.

Реформата в антикорупционното законодателство

„Комисията акцентира върху сфери, приоритетно насочени, за да гарантират спазването на върховенството на правото в ЕС, като тези области съвпадат с приоритетите на правителството. ЕК на първо място приветства реформата на антикорупционното законодателство и институционалната рамка в България, която доведе до подобрено сътрудничество“, каза Ахладова.

Министърът добави, че в доклада се посочват започналите в началото на годината серия от разследвания по високите етажи на властта, като в някои от случаите са били повдигнати обвинения.

„Става въпрос за министри, зам.-министри, народни представители, кметове на общини и райони. По тези дела се работи активно с Германия и Италия, включително и чрез използване на механизмите за сътрудничество на „Евроджъст.“

Ахладова тълкува доклада в смисъл, че Европейската комисия приветства реформата на антикорупционното законодателство и институционалната рамка у нас, довела до подобрено сътрудничество.

Министърът отчете и че в доклада се посочва, че в началото на годината са били инициирани серия от разследвания по високите етажи на властта, като в някои от случаите са били повдигнати обвинения. По думите й ЕК акцентира върху усилията на българското правителството за борба с корупцията, върху консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури, които свидетелствали за решимостта на българските институции за справяне с проблема с корупцията.

Ахладова уточни, че комитетът на министрите е приел решение, с което е дал висока оценка на стъпките, предприети от властите за справяне с проблемите, изложени в неговата междинна резолюция от декември 2019 г.

Правомощията и контролът върху главния прокурор

Относно правомощията и уредбата на специалния прокурор, който да може да разследва главния прокурор, ще се чака становище на Венецианската комисия.

„ЕК акцентира и върху усилията на българското правителство за борба с корупцията. Консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури, както и в съдебната власт, които свидетелстват за решимостта на българските институции за справяне с корупцията“, заяви тя.

По думите й на властите ще бъде предоставена достатъчен ресурс за ефективна борба с корупцията и да запазим високия процент на БВП, който се предоставя на Съдебната власт и е най-висок в ЕС.

Проект за нова Конституция

Десислава Ахладова обяви, че на 18.09.2020 г. страната ни е изпратила писмо до Венецианската комисия, с която иска становище по предложения проект на нова конституция и едва тогава ще започнем да работим по нея.

„Целта е да постигнем съответствие с принципите и общите стандарти със Съвета на Европа, както и изпълнение на конкретни препоръки, отправени към българските власти. В съответствие със становището на комисията ще работим за постигане на широк политически консенсус за осъществяване на тази реформа“, поясни министърът.

По думите на Ахладова в доклада се посочва, че българското законодателство предоставя основни правни гаранти за дейността на журналистите и медиите. Тя подчертава, че законът за достъп до обществена информация се е доказал като силен инструмент за разследващите журналисти и гражданите.

„За гарантиране на свободата на медиите и плурализма България има приети правила и се прилага нормативна уредба по отношение на декларирането на медийната собственост, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Доставчиците на медийни услуги декларират и регистрират своите действителни собственици в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съществува и още един механизъм за деклариране по реда на Закона за мерките срещу пране на пари. България прилага и законодателство за защита и условия за разширяване на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност. В сферата функционират и контролни органи – СЕМ и КЗК“, припомни правосъдният министър.

Ахладова коментира твърдението в доклада, че липсва законова регламентация за лобизма. Министърът увери, че България подкрепя подобна инициатива и установяването на такъв режим и ще започне проучването на добри практики, които ще бъдат успешни у нас.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!