ЕП, европейски парламент, Страсбург

Европейският парламент отхвърли внесените поправки, които визираха българския президент в проекторезолюцията за ситуацията на върховенството на закона в България, съобщава БНР.

Очаква се да бъдат обявени резултатите от вчерашния вот и на другите поправки в резолюцията за върховенството на закона в България. В следобедните часове предстои гласуване на целия документ.

Авторката на по-голямата част от поправките  Роберта Мецола оттегли текстовете, които обвързваха финансово протестите с бизнесмена Васил Божков.

Също така тя искаше в документа да има и критични пасажи за президента, които обаче отпаднаха. В крайна сметка бяха приети 12 от предложенията на Мецола.

Резултатите от вота по целия документ ще станат ясни след 17:00 часа българско време.

Поправките

Междувременно стана ясно какви поправки ще бъдат нанесени по текста за България, гласуването за които беше снощи.

Ето как ще изглеждат окончателно някои становища в резолюцията:

Ратифициране на Истанбулската конфенция:

Гласувалите за изтриването на текста са: от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков и Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.

За оставане на текста гласуваха: от ЕНП: Кънев; от Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова.

Въздържали се: социалистите – Христов, Пенкова, Станишев, Витанов и Йончева

  1. отбелязва решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. относно несъответствието на Истанбулската конвенция с Конституцията на България; изразява съжаление, че това решение възпрепятства България да ратифицира Конвенцията; изразява дълбока загриженост, че продължава публично да се говори по отрицателен и изопачаващ начин за Конвенцията под влияние на широкоразпространената кампания за дезинформация и оклеветяване, която последва негативното отразяване на темата от различни медии, за които се твърди, че имат връзки с правителствени и опозиционни партии; това е още по- обезпокоително поради участието на политици и политически партии, представени в българския парламент; изразява загриженост, че продължаващото отрицателно отношение към Конвенцията допълнително допринася за стигматизирането на уязвимите групи, изложени на риск от основано на пола насилие, чието положение е особено утежнено от COVID-19 и ограничителните мерки в цяла Европа, включително в България, и допълнително одързостява извършителите на престъпления, основани на пола, и им дава усещане за безнаказаност; изразява съжаление, че неотдавнашните промени в Наказателния кодекс, които въведоха по-строги наказания за насилието, основано на пола, се оказаха недостатъчни, за да се справят със сложността на проблема и преди всичко да го предотвратяват; поради това призовава българските органи да засилят превенцията и борбата срещу домашното насилие, да направят необходимото, за да се даде възможност за ратифициране на Конвенцията от Истанбул, и да въведат колкото е възможно повече елементи от Конвенцията, които съответстват на конституционния ред в България, като същевременно търсят по-широко решение за останалите елементи, както и да увеличат броя на защитените домове и другите социални услуги, необходими за подкрепа на жертвите на домашно насилие;

Остана и текстът, призоваващ за разглеждане на положението на съпрузите и родителите от един и същи пол и да се създаде подходяща правна рамка, даваща еднакви права на всички двойки.

За изтриване гласуваха – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Майдел, Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков

За оставане на текста: от ЕНП: Кънев, от Възобнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк, Михайлова; от СД: Христов, Пенкова, Станишев, Витанов и Йончева.

Въздържали се по текста от ЕНП: Ковачев и Новаков.

  1. счита, че е необходимо да се премахне дискриминацията срещу лица, основана на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност, както в законодателството, така и в практиката във всички области; призовава българските органи да изменят Закона за защита от дискриминация, за да включат изрично половата идентичност като основание за дискриминация; призовава българските органи да изменят действащия Наказателен кодекс, за да включат в обхвата му престъпленията от омраза и словото на омразата въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на полова принадлежност и полови белези; призовава българските органи да приложат съответната съдебна практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека и в този контекст да обърнат внимание на положението на съпрузите и родителите от един и същи пол, за да се гарантира упражняването на правото на недискриминация от правна и фактическа гледна точка и да се създаде подходяща правна рамка, даваща еднакви права на всички двойки;

Водене на предизборна агитация на турски език

Текстът за водене на кампания на турски език също остана в резолюцията. Да бъде изтрит поискаха от ЕНП: Адемов, Йорданов, Кънев, Ковачев, Майдел, Новаков, Радев и от ЕКР: Джамбазки и Слабаков; от Социалистите: Христов, Пенкова, Станишев, Витанов, Йончева. За оставане на текста са гласували: от Възобнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк, Михайлова;

Й. като има предвид, че Венецианската комисия и БДИПЧ към ОССЕ са установили, че българският Изборен кодекс възпрепятства езиковото многообразие и правото на глас на гражданите, живеещи в чужбина

Бележка под линия: 5 Съвместно становище на Венецианската комисия и БДИПЧ към ОССЕ относно измененията в Изборния кодекс в България, 19 юни 2017 г., CDL-AD(2017)016.

В резолюцията има текст по параграф. Л касаеш твърденията за корупция:

Л. като има предвид, че през изминалите години има множество сигнали за злоупотреби с фондове на Съюза в България и те следва да бъдат разследвани изчерпателно; като има предвид, че през изминалите месеци българските граждани станаха свидетели на голям брой твърдения за корупция по високите етажи на властта, някои от които пряко засягаха министър-председателя; като има предвид, че също през изминалите месеци международни медии нееднократно отразяваха възможни връзки между престъпни групи и държавни органи в България;

ЕНП предложи тук да се включат президентът и съветниците му и текстът да се измени така:

Л. като има предвид, че през изминалите месеци българските граждани станаха свидетели на голям брой твърдения за корупция по високите етажи на властта, някои от които пряко засягаха министър-председателя и президента на Република България; като има предвид, че също през изминалите месеци международни медии нееднократно отразяваха възможни връзки между престъпни групи и държавни органи в България и между чужди разузнавателни служби и съветници на президента; във връзка с това приветства решението на българското правителство да изгони дипломати, за които се твърди, че са провеждали военен шпионаж и са събирали информация, класифицирана като държавна тайна, с намерението да я предадат на трета държава;

В подкрепа на изменението гласуваха – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков и Радев, а от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.

Против изменението и за запазване на оригиналния текст гласуваха – от ЕНП: Кънев и от Социалистите: Витанов, Христов, Пенкова, Станишев и Йончева.

Въздържали се по изменението са Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова.

Но предложението за включване на президентските съветници не беше прието, съответно окончателният вид на текста изглежда така:

Лa. Като има предвид, че в хода на наказателното производство, образувано и провеждано от българската Специализирана прокуратура, разследващите служители извършиха изчерпателен анализ на събраните доказателства (включително звукозаписи) и установиха, че двама съветници на президента на България са замесени в престъпна дейност; като има предвид по-конкретно, че те са обвинени в длъжностни престъпления, включително в незаконно притежание и съхранение на голям брой документи, носещи гриф по Закона за защита на класифицираната информация и придобити незаконно от Държавна агенция „Разузнаване“, както и в участие в престъпно сдружение за търговия с влияние, като част от престъпната дейност е било и оказването на влияние с цел руски гражданин да получи българско гражданство;

В подкрепа на предложението за включване на този текст бяха – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков, Радев; от Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова, а от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.

Против включването на текста са гласували – от ЕНП: Кънев, а от Социалистите: Витанов, Христов, Пенкова, Станишев и Йончева.

Не беше прието и предложението за включване в текста на параграф касаещ президента:

Лв. като има предвид, че президентът на България, който има конституционно задължение за политическа неутралност, е заел пряка позиция против правителството, поискал е неговата оставка и използва продължаващите протести като платформа за своята позиция;

В подкрепа на предложението за включване на този текст са гласували – от ЕНП: Адемов, Йорданов, Ковачев, Майдел, Новаков, Радев; от Обнови Европа: Алиева-Вели, Кючюк и Михайлова, а от ЕКР: Джамбазки и Слабаков.

Против включването на текста са гласували – от ЕНП: Кънев, а от Социалистите: Витанов, Христов, Пенкова, Станишев и Йончева.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук