Президентът Румен Радев организира кръгла маса за обсъждане правилата и процедурите по избор на нов главен прокурор. В нея участваха представители на всички съсловни организации, адвокатури, съдии, прокурори и неправителствения сектор.

ДЕБАТИ.БГ публикува пълното изказване на президента в началото на кръглата маса.

 

Знаете, че проведох поредица от срещи през месец май. Тези срещи с главния прокурор, председателя на ВКС и ВАС, с главния инспектор, представляващия ВСС, разбира се, и министърът на правосъдието, бяха явен сигнал за голямата значимост на това предстоящо събитие и необходимостта то да стои във фокуса на общественото внимание.

Защото конституционно отредените функции на главния прокурор за осъществяване на надзор за закон и методическо ръководство на всички прокурори е важен фактор за ефективна борба с престъпността, корупцията, за утвърждаването на законността.

Затова е нормално и трябва да има високи обществени очаквания към тази процедура. Обществото трябва да получи гаранции за успешния ход на тази процедура. Това означава ясни критерии, прозрачна процедура и достатъчна и добра аргументираност на номинациите за главен прокурор.

Наистина главният прокурор, който ще бъде избран, е натоварен с големи обществени очаквания, предстоят му тежки задачи, затова е много важно още на старта на своята дейност той да има високо обществено доверие, а това означава наистина една прозрачна процедура, ясни критерии и пълно съответствие със закони.

Всички знаете, че критериите за главния прокурор са описани в Закона за съдебната власт. На първо място това високият етичен стандарт, но той определя и висока професионална компетентност. Много важен, според мен, е следващият критерий – изявена независимост и воля за налагане на законността. Това са хубави критерии, но те повдигат и въпроси. Какво точно означават тези критерии, какви са обществените очаквания към тях и много важно – какви са измерителите на тези критерии, защото те могат да бъдат декомпозирани и на някакви конкретни измерители, които ги няма описани в Закона за съдебната власт.

Как ще бъде оценена изявената независимост на този главен прокурор, защото заедно с негова смелост и гражданска отговорност, това е всъщност амалгамата на неговата бъдеща дейност.

Далеч съм от мисълта, че надхвърлям своите правомощия. Не, в своята дейност и всички тези консултации, аз се водя единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегвам моето задължение, тъй като аз съм на края на процеса и подписвам указа. Така че е добре тези въпроси да бъдат изчистени. За мен най-важното е обществото да има фокус върху тези процеси, да има подобаващо и изразено обществено внимание.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!