Мика Зайкова
на снимката: Финансовият експерт Мика Зайкова
Мика Зайкова е завършила ВИИ “Карл Маркс”, специалност “Народностопанско планиране”.
Следдипломна квалификация по организация на управлението.
Работи като икономически съветник в КТ “Подкрепа”. Работила е като началник на управление в Министерство на промишлеността. Ползва руски, английски и немски език.

 

 

Г-жо Зайкова, беше публикуван проектът на бюджета за следващата година. В него са заложени повече разходи заради ръста на икономиката и съответно повечето приходи, които се предполага, че ще имаме. Равномерно ли са разпределени тези пари или от разпределението се виждат някакви политики на правителството?

Не може и не е правилно да се говори за равномерно разпределение. Трябва да говорим за ефективно разпределение. В 215 страници е описана консолидираната фискална програма в 100 страници – бюджетът. В доклада по бюджета търсих четири думи – корупция, сива икономика и ефективност на разходите. Никъде не ги срещнах.

Не може да кажем, че тези разходи са ефективни след като се предвижда наливане на пари в нереформирани системи.

Искам да ви обърна внимание примерно на бюджета на съдебната система. Ако погледнем в приходната му част, тя е 116 млн. лева. От тези 116 млн., 100 млн. лева са от съдебни такси, защото се вдигат съдебните такси. Ако си спомняте, имаше вето на президента, което беше преодоляно, после жалби до Конституционния съд и т.н. Разходите пък се увеличават със 100 млн. лева.

Същата е ситуацията и в министерството на Цецка Цачева (Министерството на правосъдието, бел. ред.). В тези структури, да не говорим за МВР, няма нищо реформирано. Вие виждате как се проваля примерно Търговският регистър, бягат затворници, случват се много екзотични неща. А в съдебната система знаете, че присъдите са съобразно дебелината на пачките или на куфарчетата.

Всъщност увеличението на бюджета и увеличението на разходите не е вложено в някакви ефективни политики, а главно в персонал – заплати и осигурителни вноски. С 10% се увеличават възнагражденията на всички от обществения сектор.

Аз съм съгласна, че за учителите и образованието, което се намира в катастрофално състояние, трябва да има увеличение. То е 20% с тенденция да стигне удвояване на заплатите от 2017 г. до 2021 г., когато те трябва да стигнат 1800 лева.

Този бюджет не е консервативен. Най-неприятното за мен е, че ако погледнете относителния дял на приходите, особено на данъчните приходи към брутния вътрешен продукт, ще видите, че те се движат между 35% и 37%. В момента те са някъде около 33-34%. Това е много малък принос към БВП.

Наистина растат приходите от данъци, макар че по твърденията на финансовия министър данъчната тежест не се увеличава. Това не е точно така, защото тя расте. Не говоря за осигурителната тежест, защото това не е тежест, това е вложение, инвестиция в бъдещето за когато станете на моята възраст, т.е. когато станете пенсионери.

По отношение на данъците – тази година се увеличи акцизът на тютюневите изделия, и то доста сериозно – от 152 лева на 233 лева. Това побутна от своя страна не само акцизите, но и ДДС.

Прави ми впечатление, че приходите от корпоративен данък растат с 200 млн. лева и са от порядъка на 2,8 млрд. лева. А приходът от данъка върху доходите на физическите лица е 3,8 млрд. лева. Горе-долу 1 млрд. лева е разликата между приходите от корпоративен данък и приходите върху данък от доходите на физическите лица.

Това показва, че печалбата на нашия бизнес не е достатъчна. Това показва, че ръстът на добавената стойност е недостатъчен, защото те произвеждат  и стоки, и услуги с ниска добавена стойност. А това се случва, защото по-нататък като разшифровката на БВП, вие виждате, че БВП разчита на приходите от крайно потребление – това, което домакинствата ще купуват. То е от порядъка на близо 80% като относителен дял в БВП.

Това, което създава добавена стойност, това, което създава прогрес, това, което носи печалба и индиректно увеличава износа, това са инвестициите. И друг път съм ви казвала – България в момента е една инвестиционна пустиня.

Изведнъж тук виждам, че инвестициите видите ли ще пораснат с 3,5%. Не знам как ще пораснат.

Това, което като че ли най-силно отекна в обществото е, че парите за здравеопазване се увеличават с около половин милиард лева, което е 10-процентно увеличение. Ще реши ли това проблемите с недостига на средства, или и тези пари отново ще потънат в системата?

Пари и сега в здравеопазването има. Колкото и да ги увеличаваме, ако ги харчим неефективно, до никъде няма да стигнем.

В началото на пътя, когато стана реорганизацията на здравната система, ние тогава нямахме тези милиарди, а имахме 260 млн. като старт. От тогава до сега това е пораснало три пъти, защото имаме над 3 млрд., сега ще сложим още 490 млн. лева. Но не е важно колко, важно за какво и как ги харчиш.

Виждате ли в бюджета пари за младите хора – например за стипендии, за нисколихвени заеми – има ли политика за младите?

Първо за младите хора ако става въпрос за човешко отношение към сираците, които нямат наследствени пенсии, тук са предвидени по 115 лева за тях. Но със 115 лева аз не знам как ще помогнеш на едно дете, освен да му купиш едни маратонки. Може би това са възможностите на бюджета, но тези деца и без това са ощетени от съдбата и трябва да им се обърне внимание.

Прави ми впечатление още нещо – 150 млн. лева са за хората с увреждания. Аз останах с впечатлението, когато г-н Борисов говореше с майките, че тези 150 млн. лева са в тяхното русло. Т.е. ще има едни други пари за всички хора с увреждания, но май за всички ще са тези 150 млн. лв.

Но да се върнем към катастрофата на българското образование. Тя наистина е катастрофа и в отделните политики са предвидени пари за такси на студенти и на докторанти. Предвидени са 8 млн. лв. за кръжоци и извънкласни дейности, има едни 8 млн. лева за привличане на децата в училище.

Вие знаете, че част от ромската общност някак си не иска да се учи, не иска да се образова. Всъщност 60% от нея отиват да се учат. Едни 40% се губят. Ние трябва да извадим тези деца от гетата ако искаме те да станат достойни българи, достойни хора утре, а не да попълнят криминалния контингент.

Има предвидени и пари за оборудване на кабинети и още едни 8 млн. за дуалното образование. Не знам как 8 млн. ще ни помогнат за дуалното образование, защото не става въпрос само да намериш специалисти, които да научат децата на технически умения. Трябва да се обзаведат кабинети със съвременни машини, които са компютъризирани, или пък да се сключат договори с предприятията.

В този ред на мисли стигам до парите на МТСП за активни политики за заетост и за повишаване на квалификацията, което е много важно. Ето, работодателите се оплакват от това, че нямат квалифицирани кадри – нито инженери във висшето образование, нито кадри със средно образование и затова търсят едни 500 хил. отвън.

Аз си мисля, че част от парите, предвидени в програмата за активни политики на МТСП, трябва да бъдат предоставени именно на бизнеса, защото той ще обучи хората, които му трябват, точно за каквото му трябват, точно за работните места, които му трябват. А не да ги учим на елементарни познания на по английски, или на елементарни познания на компютър за по-възрастните, за да могат бабите да си говорят с внуците, които са навън.

Трябва някак си да харчим парите по-ефективно. И като говори за ефективност – това, което е предвидено за оползотворяването на еврофондовете, за съжаление е най-ниско като качество и като ефективност на разхода от една страна. От друга страна ние ползваме много малка част от тези еврофондове, защото нямаме добри проекти. Особено в плана „Юнкер” – там се състезават проекти. Това означава, че трябва да подготвим хора, които да правят тези проекти. Ето за такива неща трябва да харчим парите.

С колко в този бюджет се увеличават парите за пенсии, знаем, че част от тях се формират от пари на данъкоплатците?

Това, което идва по ДОО (Държавно обществено осигуряване, бел. ред), не е много голяма сума – около 3,5% и в сравнение с това, което харчи Европа за такива неща, тези пари са малко, но толкова има.

Има само толкова, защото до сега ние събирахме осигурителни вноски на базата на максималния осигурителен доход, който е 2600 лв. Тази година го вдигат. Работодателите и миналата година разказваха същата приказка – че някой щял да мине в сивия сектор.

Кой ще мине в сивия сектор? Тук се касае за заплати от над 3 хил. лева, а това са интелигентни хора – от ИТ сектора, от сектора на енергетиката и т.н. Това не са хора, които днес са тук, а утре са в сивия сектор.

Аз мисля, че вдигането на максималния осигурителен доход малко ще помогне на осигурителната система. Вече има хора, които получават 5-10-15-20 хил. лева заплата, това са хора да речем на ниво мениджмънт. Защо ние трябва да ги обричаме на мизерна старост? Колкото по-нисък е максималният осигурителен доход, толкова по-малки ще са им пенсиите. А знаем, че както и да спестяваш, дори да участваш във фондове извън пенсионната система, спестяванията не са сигурни в България. Тук всичко е обърнато наопаки.

Няма такава сигурност, защото няма контрол. Това ме навежда на мисълта да обясня защо толкова упорито финансовият министър отказва диференцирано ДДС. Защото не може да упражни ефективен контрол.

В България корупцията, сивата икономика и организираната престъпност са се сраснали с политическата класа. Това е трагедия за всяка икономика и за всяка страна. И за съжаление на виждам някакви мерки в политиките, да речем на МВР, за поправяне на този проблем.

Ние имаме и друг много сериозен проблем и това е демографската катастрофа. А какво направихме за тази катастрофа? Оставихме на майките обезщетението през втората година от майчинството 380 лева. Да са се повишили детските надбавки? Не. Да е махнат таванът за достъп до детските? Не. Все едно България цъфти и връзва. Никой нищо не прави в областта на демографската политика.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук