Джок Полфрийман
на снимката: Джок Полфрийман

Върховният касационен съд върна на Софийски градски съд делото на убиеца на българския студент Андрей Монов – Джок Полфрийман – за окомплектоване. Става дума за липса на удостоверение, ча самият Полфрийман е надлежно уведомен за искането за спиране на предсрочното му освобождаване.

Според заместник- председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова уведомяването на адвоката Калин Ангелов, пълномощен защитник на австралиеца, не може да замести уведомяването на осъдения, защото Ангелов няма пълномощия да го представлява по това конкретно отделно производство.

Австралиецът беше освободен от затвора на 20 септември. Той беше осъден през 2011 година на 20 години затвор, но понеже е излежал повече от половината от присъдата си, може да бъде пуснат предсрочно. Във вторник главният прокурор Сотир Цацаров внесе искане Върховният касационен съд да възобнови производството по условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман и да спре изпълнението на постановеното условно предсрочно освобождаване на осъдения за убийство австралийски гражданин.

Видно е, че отказът на ВКС ще удължи процедурата по разглеждане на искането за прекратяване на освобождаването, по която и без това съдът няма краен срок да се произнесе. В медиите вече циркулират предположения, че ситуацията може да се развие в стил „и вълкът сит, и агнето цяло“, като Полфридман може, по силата на съдебното решение за освобождаване, да успее да напусне България, ако документите му станат готови бързо, преди ВКС да се произнесе по искането срещу пускането му на свобода. Така при забавена отмяна на освобождаването прокуратурата ще може да обяви, формално правилно, че е направено всичко възможно, за да го спре, а той самият ще си отиде в родината.

В този случай обаче, ако освобождаването бъде отменено, Полфрийман пак ще подлежи на задържане и България ще се възпозва от институциите за международна правна помощ за неговото издирване и връщане за доизтърпяване на наказанието, уточни говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, която коментира последните изменения в ситуацията.

Последните събития

Днес от ВКС съобщиха, че заместникът на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова е разпоредила следното:

„Отказвам образуване на производство по искането на главния прокурор за възобновяване на в.н.ч.д. № 921/2019 г. по описа на Софийския апелативен съд (САС), вх. № 8820 от 25.09.2019 г. на ВКС.

Делото, ведно с отделно постъпилите в регистратурата на ВКС с вх. № 8831 от 25.09.2019 г. приложения („3 тома досие“), да се върне на Софийския градски съд (СГС) за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на настоящото разпореждане.“

В разпореждането се посочва, че изпращащият първоинстанционен съд – СГС – не е изпълнил процедурата по чл. 424, ал. 3 от НПК. Липсват данни условно предсрочно освободеният осъден Джок Полфрийман да е получил лично препис от подаденото от главния прокурор искане за възобновяване на в.н.ч.д. № 921/2019 г. по описа на САС. Видно от предоставените на ВКС материали, въпреки че препис от искането е бил изпратен за връчване на условно предсрочно освободеното лице чрез началника на Дирекция „Миграция“ по факс, по делото не е приложена надлежно подписана разписка, удостоверяваща, че преписът от искането за възобновяване е връчен на лицето, за което е предназначен.

„Осъденият Джок Полфрийман е основен адресат на искането за възобновяване. Целта на връчването на препис съгласно изискването на чл. 424, ал. 3 от НПК е процесуалният документ да бъде получен от съответния адресат – да стане негово достояние, за да може той лично да се запознае със съдържанието на искането за възобновяване и да организира защитата си. Обстоятелството, че препис от искането за възобновяване е бил изпратен и получен от адв. Калин Ангелов, в качеството му на упълномощен защитник на осъдения в производството по чл. 437 и сл. от НПК, е без правно значение и не санира пропуска на първоинстанционния съд да връчи препис на осъденото (и условно предсрочно освободено) лице. Същото е самостоятелна страна в производството по Глава тридесет и трета от НПК и има право на лична защита. Освен това адв. Ангелов няма процесуално качество на защитник, тъй като производството по възобновяване е извънреден способ за проверка на влезли в сила съдебни актове и изисква упълномощаване конкретно за това производство. Приложеното по първоинстанционното дело пълномощно е изрично за производството по условно предсрочно освобождаване“ – се казва в разпореждането.

Ръководителят на Наказателната колегия на ВКС пише, че по тези съображения при извършената предварителна проверка за формална допустимост и редовност на подаденото искане (чл. 40, ал. 1 от Правилника за администрацията на Върховния касационен съд) приема, че невръчването на препис от искането е пречка да се образува производство пред ВКС.

В разпореждането се подчертава, че изпълнението на вмененото от НПК задължение на първоинстанционния съд за връчване на искането за възобновяване е необходима предпоставка за правилното му администриране. Делото не може да се изпраща на касационния съд, без да е надлежно изпълнена процедурата по връчване на книжата съгласно правилата на чл. 180 – 181 от НПК. Не е допустимо предписаните от процесуалния закон задължения на първоинстанционния съд да се възлагат на касационната инстанция.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук