Европейската комисия

10 милиарда евро дава ЕК за авангардни иновации. Парите са пресметнати по текущи цени за периода 2021—2027 г. Те ще бъдат похарчени с цел да се разработват и разширяват авангардни иновации.

Новината стана ясна днес в рамките на онлайн проява Европейската комисия. Тя стартира Европейския съвет по иновации с пилотна програма по „Хоризонт 2020“. Този съвет не е просто новост в рамките на „Хоризонт Европа“, а е нещо уникално в света, твърдят експерти.

3 милиарда евро от бюджета отиват към фонда

Пилотният проект съчетава научни изследвания в областта на нововъзникващите технологиии иновации с програма „Ускорител“. В проекта дялово участие има и  Фонда на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Неговата цел е разгръщане на иновативни стартиращи предприятия, както и малки и средни предприятия.. Около 3 милиарда евро от бюджета на ЕСИ ще бъдат предоставени на фонда на ЕСИ.

Първа работна програма за иновации

Освен това беше публикувана първата годишна работна програма на ЕСИ за иновации. Според нея стават достъпни възможности за финансиране на стойност над 1,5 милиарда евро през 2021 г. Същевременно се приемат кандидатури за две награди — за жени иноватори и за „Европейска столица на иновациите“.

Помощ за малки и средни предприятия

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви по този повод: „Вече имаме фонд, който ни дава възможност да подкрепим малките и средните предприятия,. Те осъществяват авангардни иновации,  осигуряват достъп до капиталовите пазари и ускоряват развитието на иновативни стартиращи предприятия. Това ще спомага за реализиране на резултатите от иновационните пробиви”.

Мария Габриел за цифровата икономика и иновации

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, добави: „Европейският съвет по иновациите е най-амбициозната инициатива на Европа за подкрепа на преломните открития, от които Европа се нуждае, за да се възстанови от икономическата криза и да ускори прехода към екологична и цифрова икономика”.Според нея чрез инвестиране във визионерски научни изследвания и ще се укрепи технологичната независимост на Европа. Ползи ще има и за разгръщането на стотици от най-обещаващите стартиращи предприятия на Европа.

Пилотният проект за иновации

Европейският съвет по иновациите се опира на извлечените поуки и постиженията от пилотната му фаза през периода 2018—2021 г. Той подпомогна над 5000 МСП и стартиращи предприятия. Пари бяха отпуснати и на над 330 научноизследователски проекта с бюджет от 3,5 милиарда евро.

Програмата “Ускорител”

Европейският съвет по иновациите има характеристики, които го правят уникален по отношение на начина на подкрепата за новаторски проекти. Програмата „Ускорител“ на ЕСИ подпомага МСП, за да разработват и увеличават мащаба на преломни иновации. Стартиращите предприятия и МСП могат да кандидатстват за финансиране по всяко време по опростена процедура.

Лек за мозъчно заболяване

Екип от ръководители на програми на ЕСИ ще отговаря за разработването на визии за технологични и иновационни пробиви. Така например клетъчна и генна терапия, „зелен“ водород или инструменти за лекуване на мозъчно заболяване могат да кандидатстват по тази програма. Програмата включва управление на портфейли на проекти на ЕСИ и обединяването на заинтересовани страни.

Програмата “Изследвач”

Нова схема на ЕСИ за финансиране на прехода ще спомага за претворяване на резултатите от научни изследвания. Тя е част от пилотния инструмент „Изследвач“ на ЕСИ. Партнират й Европейския научноизследователски съвет в иновации , както и отделени дружества.

Програма “Талантливи жени”

Въвеждат се нови мерки в подкрепа на жените новатори. Например програма за жени на ръководни длъжности в партньорство с мрежата „Enterprise Europe“ ще подпомага “Талантливи жени” новатори. Всички иновативни МСП от по-малко известни в тази сфера региони ще бъдат подпомагани да кандидатстват. По този начин се  преодолява разделението в областта на иновациите.

Възможности за финансиране през 2021 г.

След днешния старт ще се състои ден за кандидатите, на който ще се предоставя информация за това как работи Европейският съвет по иновациите.  Най-важната за кандидатите тема как може да се кандидатства и кой може да кандидатства предстои два бъде уточнена. На сесиите ще бъде представена информация за възможности за финансиране за научноизследователски екипи, стартиращи предприятия, МСП и инвеститори

Награда за жени предприемачи

В рамките на Европейския съвет по иновациите се присъждат няколко награди. С наградата на ЕС за жени иноватори се отличават най-талантливите жени предприемачи от целия ЕС. В класацията влизат  и държавите, асоциирани към „Хоризонт Европа“. Успешните дами са бъдещето на Европа, твърдят от ЕК.

Приз за Европейска столица

Наградата „Европейска столица на иновациите“ (iCapital) е признание за ролята, която градовете играят за оформянето на местната екосистема. Призът се дава и за иновации и насърчаването на преломни иновации. През тази година наградата включва нова категория, „Европейски град с нарастващи иновации“. Тя е насочена към градовете с население над 50 000 и под 250 000 жители.

Кандидатурите

Европейските награди за обществени поръчки за иновации имат за цел да се даде заслужено признание на публични и частни купувачи в цяла Европа. Ще бъдат отличени тези, които полагат усилия за насърчаване на обществените поръчки. Посоката е за иновации и намирането на новаторски начини за възлагане на тези решения. Кандидатури за наградите на ЕС за жени иноватори и за „Европейска столица на иновациите“ се приемат от днес, а за останалите две — по-късно тази година.

Стартът през 2018 г.

През 2018 г. Комисията стартира пилотния проект на Европейския съвет по иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“. Тогава бе редназначен бюджет от 3,5 милиарда евро. Той отиде в помощ на най-талантливите европейски новатори. Целта бе  бързо и ефективно разгръщане на авангардни и революционни иновации. Повече информация за пилотния проект на Европейския съвет по иновациите се съдържа в доклада за въздействието.

 

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!