производство

Фирмите са произвели продукция за 194,504 млрд. лв през миналата година. Това е 12% ръст спрямо 2018-та година. Реализираната печалба е за 19, 259 млрд. лева. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Данните показват, че българският бизнес вече сериозно се възползва от възможностите, които получи, след приемането на страната ни в Европейския съюз.

Членството ни в Общността оказа изключително благоприятно въздействие за привличане на все повече европейски инвеститори, а достъпът до европейските пазари създава огромни възможности пред българския бизнес.

България изпрати 2019-та година с рекорден брутен вътрешен продукт от над 120 милиарда лева, което също се дължи на достъпа на българските фирми до огромния европейски пазар. През последните 13 години износът ни непрекъснато расте, заради увеличаващите се инвестиции от страна на западните фирми. Дори вече надвишава вноса. Продукцията, произведена в България вече се реализира на 500 милионния европейски пазар.

Какво показват данните на НСИ?

Спрямо 2018 г. стойността на произведената продукция през миналата година се е увеличила със 7.5%, а реализираната печалба е нараснала като цяло с 12.8%. Данните са на база на предоставените годишни отчети на 418 616 нефинансови предприятия. По предварителни данни през 2019 г. заетите лица в нефинансовите предприятия са над 2 милиона и 211 хиляди души.

Данните на НСИ показват, че общият финансов резултат за предприятия от сектор“селското, горското и рибното стопанство“ е 975 млн. лв., като 76,1% от предприятията са приключили годината с печалба.

Произведената продукция в промишлените сектори през 2019 г. по текущи цени е на стойност 80, 49 млрд. лв., която формира 41.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

Промишлените предприятия са приключили 2019 г. с положителен финансов резултат от 4, 97 млрд. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 76.2% от този резултат.

Секторът на услугите приключва 2019 г. с положителен финансов резултат от 7, 28 млрд. лв., като 33.6% от него са реализирани в „Професионални дейности и научни изследвания“.

Най-много произведена продукция има в секторите създаване и разпространение на информация и далекосъобщенията, транспорт и професинални дейности и научни изследвания.

В строителния сектор най-голям е делът на предприятията, извършващи специализирани строителни дейности – 51.9%.

През 2019 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 17, 23 млрд. лв.

От търговските предприятия най-голям е делът на работещите в търговията на дребно – 69.3% .

 

В търговския сектор през 2019 г. е произведена продукция на стойност 27, 93 млрд. лв. по текущи цени, което представлява 14.4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

Сериозен ръст се отчита в производството на счетоводни машини и касови апарати, което се е увеличило с 22% през 2019 г.

През 2019 г. все още предприятията у нас не бяха засегнати от кризата с коронавируса въпреки че в края на годината някои производители и износители, особено работещите предимно с Китай започнаха да се сблъскват с ограничения на пандемията.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук