През април 2021 г. общият показател на бизнес климат остава приблизително на равнището си от предходния месец. Понижение се наблюдава в промишлеността и строителството. В търговията на дребно запазва нивото си от март, а в сектора на услугите е регистрирано увеличение, съобщиха от НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.4 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца обаче са благоприятни.

Средното натоварване на мощностите през април е с 0.8 пункта под нивото от януари и достига 73.2%. С оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Несигурната икономическа среда – основен фактор

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса. На заден план остават факторите „недостатъчно търсене от страната“, „недостатъчно търсене от чужбина“ и „други”. По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение. Преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.3 пункта главно поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо януари и се оценява на 5.9 месеца. Същевременно очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и фактора „други”.

Строителните предприемачи предвиждат леко повишение на продажните цени в сектора, макар по-голяма част от тях да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от март.

Прогнозите на търговците на дребно – оптимистични

Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни.

Най-сериозните проблеми на предприятията продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени търговците очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 2.3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По-оптимистични са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, факторът „други“1, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се засилва отрицателното въздействие на първия фактор. Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!