БСК, кодекс

Българската стопанска камара предлага да се изработи нов Кодекс на труда, който да „отговаря на съвременните индустриални отношения”.

В съобщение до медиите, след проведена среща на организациите, членуващи в камарата, по проблемите им, БСК настоява, че настоящият кодекс е писан в условия на тоталитарна икономика с изцяло държавна собственост върху производствените активи.

„Той е променян през годините стотици пъти, не отговаря на съвременните условия и изискванията на пазара на труда”.

Посочва се, че България е на последните места в ЕС по всички показатели, характеризиращи гъвкавите трудови отношения, включително работа на срочен трудов договор, чрез агенция за временна работа, почасова заетост, втори трудов договор и други.

БСП предлага още да има широк дебат по темата, след който евентуално да се напише нов Кодекс.

Членовете на камарата посочват още проблеми като липсата на работна ръка, нерегламентирания внос, подбиващ цените на българското производство, регулаторните режими и административният натиск, както и предизвикателствата пред т.нар. кръгова икономика.

За пореден път бизнесът призовава управляващите да определят адекватен модел за формиране на таксата за смет, която да не зависи от данъчната оценка на имота или балансовата стойност на активите, а вместо това да се формира от количеството изхвърлян боклук.

Бизнесът отново поставя проблема с липсата на работна ръка, чието решение според него минава през дуалното обучение и облекчаване на процедурите за привличане на работници от трети страни, извън ЕС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук