Симеон Дянков, Иво Прокопиев, Трайчо Трайков
На снимката: Симеон Дянков, Иво Прокопиев, Трайчо Трайков

Специализираният наказателен съд (СНС) оправда всички по делото за продажбата на миноритарния дял на ЕВН. Съдия Вилислава Ангелова прочете присъдата малко след 15:30 ч.

По него подсъдими бяха двама бивши министри от първия кабинет на Бойко Борисов – Симеон Дянков и Трайчо Трайков, съиздателят на „Дневник“ и „Капитал“ Иво Прокопиев и още трима души -експертите на инвестиционния посредник „Булброкърс“ Радослав Рачев, Петър Василев и Любомир Евстатиев. Дянков ще чуе решението на съда през видео връзка, защото се намира в САЩ.

За Дянков, Прокопиев и Трайков прокуратурата поиска присъди от 3 до 10 години и от 1 до 3 години за Рачев, Петър Василев и Любомир Евстатиев. Прокурорът Емил Петров (брат на бившия шеф на Столичното следствие Петьо Петров, известен с прякора си Пепи Еврото) поиска и задържане под стража на всички, ако бъдат осъдени.

Заседанието, което се провежда при засилен медиен интерес и е следено от международни организации започна с даване на възможност за последна дума на подсъдимите. „Дневник“ ги публикува

Иво Прокопиев: Прокуратурата не е политическа партия и не може да определя развитието на хората

Уважаема г-жо съдия,
Уважаеми съдебни заседатели,

В заключителните пледоарии на прокуратурата и репликите по повод плeдоaриите на защитата многократно се прокрадваха неверни и дори опасни твърдения, които пряко противоречат на Конституцията на Р България, на правото на ЕС и ценностния избор, който страната еднозначно е избрала чрез членството си в НАТО и Европейския съюз.

На тези твърдения искам да реагирам в правото си на последна дума.

Първо.

Многократно от прокуратурата беше подчертавано, тя не харесва, не одобрява приватизацията в енергетиката, защото чрез продажбата на миноритарните дялове в ЕРД се накърняват стратегическите интереси на държавата и се застрашава националната сигурност;

Това изказване би било валидно, но в едни отминали времена, когато бащата на световния комунизъм казваше, че „комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна“. Ленин безспорно е бил прав тогава, централизираната електрификация е власт и контрол.

Преди 30 години обаче, българското общество избра друг път. Съвременната енергетика е децентрализирана, близо до потребителите и се управлява от изкуствен интелект. Днес, да произвеждаме електричество за собствено ползване е по-лесно отколкото да отглеждаме пъпеши на собствения си бостан. Националната и енергийна сигурност на България се гарантира от членството в НАТО и ЕС, от членството в единния енергиен пазар на ЕС, от документите в Третия енергиен либерализационен пакет, от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, от мащабната „Зелена сделка“ и от българските закони.

Много отдавна, интересите на българските потребители на ток не се гарантират чрез собствеността на държавата в енергетиката, а чрез законодателната политика на Народното събрание, политиката на Министерство на енергетиката и най-вече на независимия регулатор – Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Дейностите достъп, пренос и доставка от последна инстанция в мрежите на ЕРД за ниско и средно напрежение са напълно регулирани, и не зависят от това чия е собствеността на дружеството, което предоставя услугата.

Второ.

Многократно беше критикувана борсата като под за търговия на финансови инструменти с абсурдните аргумента, че ключови хора за капиталовия пазар са от Разград или че други ползват Вайбър. В конструкцията на част от обвинението, прокуратурата не признава пазара, търсенето и предлагането, като механизъм за определяне на стойността.

Като част от антикризисната програма през 2010 година са се реализирали две по-значими продажби – на миноритарните дялове на ЕРД-тата и на „Булгартабак“. Да видим обществените последици от едното и от другото.

От продажбата на миноритарните дялове, държавата е получила значителни финансови средства в много труден момент и е намалила бюджетния си дефицит, тогава когато е било най-важно. Постъпилите приходи са били трикратно повече от планираните. Предприятията са си живи и здрави и до днес са едни от най-големите работодатели в страната.

Какво обаче се случи с „Булгартабак“, продаден с конкурс и преговори, начин който прокуратурата смята за по-добър. „Булгартабак“ беше продаден на „стратегически инвеститор“, който по-късно се оказа политически инвеститор, а още по късно, след седем години, фалира. Над 2000 души останаха без работа в Благоевград и София. Един от редките случаи на фалирал тютюнев монопол известен в историята.

Ако борсовата приватизация е лоша, тогава за не-борсовата защо не се говори и не се водят разследвания?

Трето.

Стана ясно, че прокуратурата не одобрява приватизацията изобщо и в много голяма степен това е дело срещу приватизацията. Затова нека да видим какво стана с предприятията, които не влязоха в списъка за продажба през 2010 и в които държавата запази изцяло „стратегическия“ си интерес и 100% акционерен контрол.

Предприятията, за чиито пакети КРИБ тогава настояваше да бъдат качени на борсата и да се приватизират миноритарни пакети, като държавата запази контрол. Става дума за БЕХ, НЕК, „Топлофикация“ София и ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Според мен е важно съдът да чуе какво е финансовото състояние, в тези фирми, в които държавата запази 100% дял (данните са от финансовите отчети на предприятията към края на миналата 2019 година):

HEK – натрупана загуба към момента 1.29 млрд., задължения 3.92 млрд;
БЕХ – загуба 24.5 млн, 2.5 млрд задължения;
Топлофикация София – натрупана загуба 679 млн. лв., дългове – 883 млн. лв;
ТЕЦ Марица Изток 2 – натрупана загуба 822 млн лева, а дълговете – 1.57 млрд.

Общо, под държавното управление, тези стратегическите фирми в енергетиката са натрупали над 1.5 млрд загуби и над 9 млрд задължения за последните 10 години. За тези десетки милиарди обаче няма разследвания. И без да се прилагат някакви сложни методи за оценка, с просто око се вижда, че тези дружества са тежко декапитализирани.

Отново никой в обществото не задава въпроси как така, над 10 млрд. загуби и задължения?

Четвърто.

Тук е мястото да кажа, за цялото българско общество стана ясно, че това не е само процес за продажба на акции или за даване на експертни мнения.

Т.нар. „Дело ЕВН“ е част от продължаващ с години систематичен натиск върху редакционна позиция на „Капитал“ и „Дневник“ и върху мен като издател, за да бъдат подчинени едни от малкото останали независими медии в България.

Затова искам накрая да благодаря на близките си, на партньорите си, на моите колеги от световната медийна общност, за подкрепата.

И най-вече да поздравя журналистите от „Капитал“ и „Дневник“, че запазиха достойнство и въпреки тормоза и заплахите, не се поддадоха на натиска и продължиха да информират обществото.

В заключение,

Уважаема г-жо съдия,
Уважаеми съдебни заседатели,

Обърнах внимание на тези няколко момента, защото прокуратурата няма право да поставя под въпрос и да криминализира избора за посока на стратегическо развитие на българските граждани. Те решават това на избори. Прокуратурата не е политическа партия и трябва да познава и следи за спазването на европейските и българските директиви и закони, а не да ги оспорва или пренебрегва.

Давам си сметка, че последните ми думи нямат много общо с темата за приватизацията на акциите на ЕВН на борсата, както впрочем повдигнатото ми обвинение няма нищо общо със сделката. То е за това, че съм изразил мнение на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Апелирам да оправдаете мен, защото обвинението към мен е нелепо и защото свободното изразяване на мнение е основно човешко право.

В процеса стана категорично ясно, че в сделката няма нарушения, няма увреден интерес, няма манипулации. Имаше много инсинуации и подмятания от страна на прокуратурата, но фактите и особено документите показват друго. Пазарната икономика се крепи на правила и закони, и в този случай те са спазени напълно.

Затова ви моля също да оправдаете и другите подсъдими, защото са почтени хора, които са изпълнили професионалните си задължения по блестящ начин.

Трайчо Трайков: Няма как да направите днешния ден най-хубавия, но можете да не го правите най-лошия
Уважаема г-жо председател, уважаеми съдебни заседатели,
Надявам се, че отдавна се убедихте в пълната несъстоятелност на повдигнатото към мен обвинение, както това е ясно за всеки обективен наблюдател. Обвинение за добросъвестно и законосъобразно изпълнение на правителствено решение, продиктувано от необходимостта от спешни мерки в подкрепа на фиска по време, когато фалираха банки и цели държави, кредитите бяха трудно достъпни, лихвите – рекордно високи, а цените на активите – на дъното.
И понеже има спекулации и по този въпрос – доклади с решения за подкрепа на бюджета не се внасят в Министерския съвет (МС) от министъра на икономиката.

Това беше добро решение на правителството. Същото решение по абсолютно идентичен начин на два пъти е изпълнил в рамките на следващата календарна година моят наследник на министерския пост при приватизацията на миноритарните пакети на ЧЕЗ и „Енергопро“ през Българската фондова борса.

Както разбрахме от прокурора претенции по тези две сделки няма и няма да има – и с основание. Трите процедури са извършени по силата на едно и също решение на МС, по един и същ механизъм от един и същ орган – подчинената на МС Агенция за следприватизационен контрол, с един и същ изпълнителен директор (сега министър), назначен от МС и с един и същ Надзорен съвет, с назначени от Народното събрание представители на всички парламентарни сили.
В тази процедура министърът – принципал на държавното участие, няма роля или каквото и да е влияние по отношение на цена, избор на посредници или одобряване на документи. И въпреки, че не съм имал никакво отношение към цената, и петгодишният ми син знае, че за да кажем дали нещо е голямо или малко, трябва да го сравним с друго нещо, подобно на него.В случая сравнимите величини са цените, постигнати чрез борсовата приватизация на ЧЕЗ и „Енергопро“ през 2012 г – и в двата случая по-ниски от тези за ЕВН, измерени през брой присъединени към мрежата клиенти и цена, платена за тях. Недвусмислени в полза на защитата бяха и заключенията на назначената от съда финансова експертиза.

Уважаеми членове на съдебния състав, няма как да направите днешния ден най-хубавия в живота ми, но можете да не го направите най-лошия.
Като министър и политик винаги съм действал според това, което съм преценявал за най-добро за България

и съм си носил последиците. Не мога обаче да приема, че последиците се изразяват в държавна съдебна разправа. Не само в личен план, а и като покажете на цялата страна и Европа, че в България все още има справедливост и законност, които позволяват на почтените съдии и заседатели да не осъждат невинни хора по причини извън кориците на делото. Иначе утре това може да се случи на всеки. Благодаря.

Симеон Дянков: Винаги съм работил в интерес на България

Моля да ме оправдаете, Не съм извършил престъпленията, в които ме обвинявате. Винаги съм работил честно, отговорно и в интерес на България.

Петър Василев: Моля, да бъда оправданУважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели. Моля да бъда оправдан, че не съм извършил никакви престъпления.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!