съд, темида

Остра критика към законодателите бе включена в съдебното решение от 6 януари, с което фирмата на Васил Божков „Ню геймс“ АД бе обявено в несъстоятелност, съобщава „Сега“.

Според съда законодателят не е определил преходен периода, в който да се даде възможност на компанията да реорганизира дейността си, а до промените в Закона за хазарта, които я засегнаха, компанията „е действала при спазване изискванията на закона и въз основа на съответни лицензии, под контрола на държавата, и както е посочено по-горе е изпълнявал в срок и изцяло своите задължения“.

Проблем с изплащането на печалбите

Спирането на нормалната работа на „Ню геймс“ доведе до невъзможност да се изплащат големите печалби и в резултат петима печеливши търсят по съдебен път печалбите си на обща стойност 4,5 милиона лева. Съдебното решение отбелязва и тук връзката с действията на властта.

Според съдия Жаклин Комитова действията на законодателя са нанесли „нанесъл непоправима вреда и на лицата, спечелили печалба, както и на всички контрагенти на ответното дружество, свързани с процеса за разпространение на лотарийни билети и съпътстващите това дейности, тъй като прави невъзможно плащането на печалби“.

„Като съд по несъстоятелността, който се сблъсква с търговскоправните, гражданско-правните и социални последици, резултат от законодателното преуреждане на хазартната дейност по отношение на длъжника „Ню Геймс“ АД, не може да не се посочи, че изменението на Закона за хазарта нарушава правната сигурност и създава пълна непредвидимост по отношение на дейността на правните субекти, които добросъвестно до този момент са осъществявали такава. Безспорно установено по делото е, че до влизането на изменението на Закона за хазарта длъжникът „Ню Геймс“ АД е действал при спазване изискванията на закона и въз основа на съответни лицензии, под контрола на държавата, и както е посочено по-горе е изпълнявал в срок и изцяло своите задължения“ отбелязва съдът.

Претенции на кредитори, съмнителни документи

Кредитори по делото за несъстоятелност на „Ню Геймс“ са няколко юридически лица, включително  самата „Национална лотария“, която има сключено споразумение с фирмата на Божков, от което произлизат задължения и за двете страни.

 „Двете дружества са представлявани от едно и също физическо лице – Димитър Ганев, който е изпълнителен директор и на двете. Съставените от него документи и осъществените правни действия и счетоводни записвания се явяват съмнителни по отношение валидност им и правно действие, като съдът отчита и това, че нито един от документите не разполага с достоверна дата“, пише в решението си съдия Комитова, цитирана от „Сега“.

Съдът прие само част от кредиторските искания срещу „Ню геймс“, като някои от признатите суми са драстично намалени в сравнение са първоначалния иск, какъвто е случаят с „Лото гид“ ЕООД. Фирмата претендираше за дължими 1 055 000 лева от непродадени билети и неизплатени печалби, но съдът намали размера на дължимата сума до 397 000 лева.

Най-значимите удовлетворени претенции са на „Сайънтифик геймс интернешънъл лимитид“, на които бе призната дължима от „Ню геймс сума“ от  1 084 721 евро главница и лихви 34 012 евро.

Нередности при „Ню геймс“

„Длъжникът умишлено е сключвал договори за кредит, за да увеличи общата си задлъжнялост, със свързано с него дружество, с което злепоставя интересите на всички останалите кредитори. Освен това по този начин същият създава предпоставки за водене на отменителни искове, което допълнително ще натовари с разноски масата по несъстоятелността“, пише съдия Комитова.

Съдът обръща внимание и на осчетоводените задължения по сметка ’’Доставчици национална лотария”. Техният размер в баланса на „Ню геймс“ към към 29.02.2020 г. (непосредствено след закриването на монетната лотария) е 25 096 177 лв., а към 31.08.2020 г. вече е намален до 1 182 572 лв. Това се дължи на извършени в периода февруари – август 2020 г. прихващания на взаимни вземания и задължения с основание “протокол за прихващане“’, “изявление за прихващане“, “цесии” и “изплатени печалби. Най-голямото такова прихващание е към фирмата „Лафка Маркет“, направено на 20.03.2020 г,  за 15 591 027 лв.

„Всички така изброени в таблиците прихващания, плащания, цесии, плащания на печалби, осъществени в периода от 04.03.2020 г. до 18.06.2020 г. и до настоящия момент, са недействителни съобразно чл.645 и чл.546 от Търговския закон, независимо от датата на осчетоводяването им – поради липса на съгласие съгласно чл. 635 ал.1 от ТЗ, дадено от временния синдик, допуснат като обезпечителна мярка“, постанови е съдът.

Финално съдът обяви „Ню геймс“ в несъстоятелност. Фирмата прекратява дейност. За временен синдик е назначен Тихомир Найденов.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук