Днес представители на Висшия адвокатски съвет се срещнаха с президента Румен Радев по повод инициираните от него промени в Конституцията. В свое становище адвокатите настояват, че прокуратурата трябва да запази статута си на независим от партийните и политически власти орган, но „подобно на адвокатурата следва да се преизгради като самостоятелна структура”.

„Ако приемем, че правораздаването съставлява същностната характеристика на съдебната власт, то логичното място на прокурорската институция е извън нея, защото упражняването на нито едно от възложените й с чл. 127 от Конституцията правомощия не съставлява акт на правораздаване”, пише в становището на адвокатите.

И добавят:

„Прокуратурата трябва да бъде изведена от системата на съдебните органи, за да получи своето достойно място на страна по обвинението в наказателния процес. За съжаление, по настоящем, реализацията на тази идея е възможна само по пътя на свикване на Велико народно събрание за внасяне на промени в основния закон.”

Адвокатите съзнават, че идеята им е нереалистична в този момент, затова предлагат алтернатива:

„Правомощията на главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията да отпадне надзора за законност върху дейността на всички прокурори, а да остане само осъществяването на методическо ръководство”.

Адвокатите не смятат, че по този начин ще се наруши дисциплината в прокуратурата.

„Намирайки се на върха на пирамидалната структура, главният прокурор ще може писмено да отменя или изменя постановления на прокурора от по-ниската по степен прокуратура, да му дава задължителни писмени указания или сам да извърши необходимите процедуални действия.”

Пред журналисти председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова обясни какво още са изложили пред президента:

„Това, за което ВАдвС взема становище по отношение вижданията за индивидуалната конституционна жалба. Ние не сме против въвеждането на индивидуална конституционна жалба, но считаме, че трябва много прецизно да се разгледат въпросите кои ще бъдат лицата, които биха могли да подават конституционна жалба, какви ще бъдат предпоставките и условията за допустимост на такава конституционна жалба, какъв ще бъде предмета, по който да се произнася КС, а също така и какво ще бъде последиците от решенията на КС, и най-вече какво е мястото на адвокатурата в тази насока, с оглед защита на конституционносъобразност“, каза Негенцова.

И добави:

„Следва да се увеличат правомощията на Висшият адвокатски съвет да инициира искания за противоконституционност на дадени разпоредби, тъй като съобразно сега действащата разпоредба може да стане когато се накърняват права и свободи на гражданите.”

В началото на срещата, президентът Румен Радев заяви, че целта на консултациите му е да открои проблемите и възможните решения, не само в правосъдната система, а и в други важни области.

„След 30 години преход и дълбоки социално-икономически промени и сътресения днес търсим отговор на въпроса дали Конституцията ни гарантира с достатъчно надеждност правата на личността, защитата на собствеността и независимостта на съдебната система, дали е надеждна бариера срещу погазването на разделението на властите, колективната безотговорност и авторитарният произвол. Една от основните задачи на нашата Конституция е да установи правата на гражданите.”

Президентът увери, че не влиза в договори с никого за промените в Конституцията, освен с българския народ.

Цялото становище на Висшия адвокатски съвет може да прочетете ТУК:

stanovishche-vadvs-prezident-16012020-9134

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!