Гълъб Донев
На снимката: Гълъб Донев

Двадесет и петима заместник-министри бяха назначени със заповед на служебния министър-председателя Гълъб Донев. Сред тях са енергийният експерт Еленко Божков, бивши служебни министри и заместник-министри, министърът на външните работи в кабинета на Кирил Петков – Теодора Генчовска, още два кадъра на БСП – Благовест Кирилов и Надя Клисурска-Жекова, както и бившият посланик на България в Украйна Костадин Коджабашев.

Представяме ви визитките на заместник-министрите:

На длъжността заместник-министър на енергетиката е назначен Еленко Божков. Божков е завършил ВМЕИ „Ленин“- София. Божков е бил член на ДКЕВР. Заемал е длъжността главен секретар на министерството на енергетиката от 1995 г до 1997 г. Бил е изпълнителен директор на Енергопроект, както и член на Надзорния съвет на „Енел – Марица Изток 3“.

Мария Павлова е назначена на длъжността заместник-министър на правосъдието. Павлова е завършила специалност „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Била е следовател в Национална следствена служба, чийто говорител е в периода 2018-2019 г., а от 2019 до 2020 г. е ръководител на звено „Аналитично“ там. От февруари 2022 до настоящия момент е завеждащ специализиран отдел 01 в Национална следствена служба. Била е служебен министър на правосъдието през 2017 г. и служебен заместник-министър на правосъдието в периода май 2021 г – януари 2022 г.

Ренета Колева и Петър Димитров са назначени за заместник-министри на околната среда и водите.

Ренета Колева е назначена за заместник-министър на околната среда и водите като същия пост е заемала в периода май 2021 г. – декември 2021 г. и от февруари 2017 до май 2017 г. В периода септември 2014 г. – юли 2022 г. е била изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Преди това Колева е била директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ в ПУДООС. Завършила е право в Нов български университет.

Петър Димитров е магистър по хидромелиоративно строителство. Бил е заместник-министър на околната среда и водите в периода май 2021 г. – февруари 2022 г.. От 2003 г. до 2020 г. е заемал различни длъжности в Басейнова Дирекция Дунавски район с център град Плевен, като от 2015 г. до 2020 г. е бил неин директор, както и от февруари 2022 г до момента.

За заместник-министър на електронното управление е назначен Благовест Кирилов – още един кадър на БСП. Притежава магистърски степен по специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Индустриално управление“ и „Бизнес администрация, като последните две са придобити в Германия. Кирилов има специализации в сферата на международното право и енергийния мениджмънт. Бил е народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Заемал е ръководни длъжности в различни компании.

Петър Бучков и Петър Георгиев са назначени за заместник-министри на младежта и спорта.

Бучков е бил изпълнителен директор на Българската платформа за международно развитие в периода от 2018 г. до 2022 г. Две години преди това работи като експерт в държавната администрация на Министерството на външните работи. Бакалавър е по специалността „Връзка с обществеността“, магистър по публични комуникации и защитава докторантура по убеждаваща комуникация от СУ „Климент Охридски“.

Георгиев е доцент и член на факултетния съвет на Факултет „ПБЗН“ към Академията на МВР в София. Бил е изпълнителен директор на Обединен спортен клуб „Левски от 1995 до 1998 г., председател на Управителния съвет на ФК „Левски-Спартак“ от 2004 до 2007 г., бил е и член на експертния съвет към министъра в Министерството на физическото възпитание и спорта от 2009 г. до 2013 г. Петър Георгиев е хоноруван преподавател в Академията на МВР и в Нов български университет.

Борислава Танева и Пламен Славов ще изпълняват длъжността заместник-министър на културата. И двамата са заемали същия пост през 2021 г.

Борислава Танева преподава от 1990 г. в Националната музикална академия, където е професор по пиано в клавирната катедра, а от 2016 г. е заместник-ректор по художественотворческата и международна дейност. Завършва Националната музикална академия като е специализирала в Милано. Танева концертира активно в Европа, Бразилия и Израел, член е на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, основател е и заместник-председател на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC, базирана в Женева.

Пламен Славов е доцент по история и по национална сигурност в Пловдивския университет. В периода 2015-2021 г. е общински съветник в Общински съвет Карлово, а преди това е народен представител в 42, 40 и 38-ото Народно събрание от създадената от Георги Първанов „Коалиция за България“. Бил е също заместник-кмет по образованието, културата и социалните дейности в община Карлово за периода 2001-2003 г., а от 1995 г. до 1997 г. е председател на Общинския съвет в Карлово.

Надя Младенова е назначена за заместник-министър на образованието и науката. От 2017 г. досега е заемала длъжността началник на кабинета на вицепрезидента на Републиката. Преди това е била началник на кабинета на министъра на образованието и науката в периода юли 2013 г. – август 2014 г. По образование е историк, завършила е СУ „Св. Климент Охридски“.

За заместник-министър на образованието и науката е назначена Албена Чавдарова. Тя е дългогодишен университетски преподавател, като от 2008 г. досега е професор по „История на педагогиката и българското образование“ към Факултет педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски“. В периода 2011 г. – 2015 г. е била зам.-ректор на СУ по информационни дейности, академичен състав и администрация. Доктор е на педагогическите науки, има също така защитена дисертация за образователно-квалификационна степен доктор към Лайпцигския университет. Член е на Съюза на учените в България.

В Министерството на финансите са назначени двама заместник-министри – Людмила Петкова и Даниела Добрева.

Петкова заема длъжността за трети път като в периодите юни 2013 г. – август 2014 г. и септември-декември 2021 г. е била заместник-министър на финансите. От 2000 г. до 2010 г. Людмила Петкова изпълнява ръководни длъжности в данъчната администрация. От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, каквато е и до този момент. От 2019 г. е председател на Групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. Притежава магистърска степен в специалност „Икономика и управление на търговията“ от УНСС. Специализирала е в областта на европейската административна практика. Била е в Управителния съвет на Българския спортен тотализатор.

Даниела Добрева е магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ в Университета за национално и световно стопанство. До този момент Добрева е била съветник към кабинета на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“ в Българската народна банка. Даниела Добрева е била директор на дирекция „Фискални услуги“, управление „Банково“ в БНБ. Тя е била и началник на отдел „Касови потоци на бюджета“ в Българската народна банка.

В Министерството на труда и социалната политика като заместник-министри са назначени Надя Клисурска-Жекова – кадър на БСП, проф. Емил Мингов и Наталия Ефремова.

Надя Клисурска-Жекова е била заместник-министър в МТСП в периода 12.05.2021 г- 31.12.2021 г. Тя е била народен представител в 44-то Народно събрание. Работила е в общинските администрации на Стрелча и Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 г. е част от адвокатската колегия в града. Завършила е право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и специалност „Български език и история“ в ПУ „П. Хилендарски“.

Професор Емил Мингов е юрист, доктор по право. Завършил е висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1995 г. е бил секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерския съвет. Мингов е бил директор на Националната агенция за помирение и арбитраж към МТСП, както и ръководител на Инспектората на министерството. В периода 2010-2022 г. Проф. Мингов е член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж, а между 2012 и 2021 г. участва в Надзорния съвет на Гаранционния Фонд за вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя.

Наталия Ефремова е експерт с опит в управлението на средства от Европейския съюз. До този момент е била заместник-главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, която изпълнява функциите на Управляващ орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) . В периода 2012-2016 г. е била главен директор на същата дирекция.
За заместник-министър на земеделието е назначен Георги Събев. Притежава дългогодишен опит в сферата на европейските политики по земеделие, селско стопанство, развитие на селските райони, рибарство и международна търговия. Бил е заместник-министър на земеделието, храните и горите в периода юни 2021 г. – декември 2021 г. Икономист е по образование, завършил е Аграрния университет в Пловдив.

Поста на заместник-министър на земеделието поема също Крум Неделков. В периода май 2021 г. – декември 2021 г. е заемал длъжността зам.-министър на земеделието, храните и горите. Дългогодишен университетски преподавател, като от началото на 2020 г. до момента е зам.-декан по учебно-методичната дейност на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет. Завършил е ветеринарна медицина в същия университет.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначен Захари Христов. Същата длъжност е заемал в периода юни 2021 г. – октомври 2021 г. Работил е в Агенция „Пътна инфраструктура“, както и в частния сектор. Магистър е по Бизнес администрация от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Поля Занева-Димитрова също поема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. По образование е юрист. В периода 2002 г. – 2007 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работила е в администрацията на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“, както и в Комисията за защита на конкуренцията.

В министерството на отбраната са назначени Катерина Граматикова и Теодора Генчовска на длъжността заместник-министри.

Катерина Граматикова притежава юридическо образование, специализирала е Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон, и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон. Работила е в Комисията за защита на конкуренцията, както и в адвокатско дружество. От декември 2021 г. до момента е била началник на политическия кабинет в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Теодора Генчовска е заемала поста министър на външните работи през периода декември 2021 г. – август 2022 г. Професионалната ѝ кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Последователно преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел „НАТО и Европейски съюз“ в Министерството на отбраната. Била е съветник по отбраната последователно в Постоянното представителство на Република България в ЕС и Постоянната делегация в НАТО.

Костадин Коджабашев е назначен за заместник-министър на външните работи. Коджабашев е посланик с дългогодишен дипломатически опит. До този момент е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. Костадин Коджабашев е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и Княжество Андора. Той е изпълнявал и длъжността генерален консул на Република България във Валенсия, Кралство Испания. Коджабашев има опит и като дипломат в Нигерия, Италия и други.

Ирина Щонова е назначена за заместник-министър на икономиката и индустрията. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ, мениджърска степен по бизнес администрация от Университета „Станфорд“, Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2015-2021 г. е вицепрезидент маркетинг и стратегии на американския телеком AT &T, където отговаря за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи. Две години преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

Д-р Александър Златанов за втори път е назначен за заместник-министър на здравеопазването. Той е заемал същия пост през 2021 г. До настоящия момент заема поста директор на РЗИ-Перник, а преди това в периода 2013 г.-началото на 2021 г. е директор на РЗИ-София област. Дълги години е бил и заместник-директор на ЦСМП-София област. Висшето си образование получава в Медицинския университет в София.

Още вътрешнополитически новини – четете тук.

За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете коментар!
Моля въведете името си тук